Visie op Kwaliteit

Van de Eerstelijnsprofessional in de Huisartsenzorg en bij de Gezondheidscentra wordt een continu bewustzijn van kwaliteit geëist. Iedere patiënt krijgt de juiste aandacht en de vraag achter de vraag moet gehoord worden.  De professional is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied met betrekking tot positieve gezondheid en binnen de maatschappelijke context.

Kwaliteit is veelzijdig kunnen zijn en daar waar nodig gespecialiseerd zijn of weten waar de juiste kennis gehaald kan worden.

Kwaliteit is het altijd goed willen doen, verantwoordelijkheid nemen en ook weten wanneer de professionele verantwoordelijkheid eindigt.

Kwaliteit is in het geval van de Praktijkondersteuner, de Praktijkmanager en de Praktijkverpleegkundige (Huisartsenzorg) altijd minimaal Hbo-niveau en bij iedere nascholing is deze  minimale eis vanzelfsprekend.

Kwaliteit is altijd en overal aanwezig en iedereen is zich hiervan bewust. De generalistische praktijkondersteuner met een somatische of met een ggz-achtergrond, de POH-jeugd, de POH-ouderen, de POH-palliatief, de POH-dementie, de POH-oncologie, de praktijkmanager en de praktijkverpleegkundige. Iedere professional is samen met de arts en het eerstelijnszorgteam verantwoordelijk voor het leveren van de kwaliteit waar de praktijk voor staat.  

De NVvPO als beroepsvereniging neemt ook haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit binnen de Eerstelijnszorg. Door de hbo-opgeleide eerstelijnsprofessionals aan de cao-tafel te vertegenwoordigen, ervoor te zorgen dat zowel in de cao Huisartsenzorg als in de cao Gezondheidscentra de arbeidsvoorwaarden op een zo hoog mogelijk niveau zijn. Door aan de bestuurstafel van het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, opleiding en andere werkgerelateerde onderwerpen mee te kijken, te denken en te doen. Door nascholing op hbo-niveau te accrediteren, door een onafhankelijk kwaliteitsregister aan te bieden, door samen te werken met de diverse beroeps- en belangenverenigingen en door een continue focus op kwaliteitsontwikkeling, een lerende opstelling, evalueren en bijstellen waar nuttig.

Kwaliteit is het lef hebben om altijd een tien te willen scoren!

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring