Kwaliteitsregister

Als POH’er kun je je laten registreren in het Kwaliteitsregister van de NVvPO. Dat kan als diploma-geregistreerd of als kwaliteit-geregistreerd. Als diploma-geregistreerd geef je aan dat je een diploma hebt behaald. Als kwaliteit-geregistreerde POH'er laat je zien dat je na je opleiding voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten ontplooit om te komen tot een hoge kwaliteitsstandaard. Je toont daarmee aan dat je aan deskundigheidsbevordering doet en investeert in het verwerven en bijhouden van kennis en vaardigheden. Sinds 1 januari 2016 gelden deze nieuwe regels voor het Kwaliteitsregister. Voor degenen die al voor 1 jananuari 2016 ingeschreven stonden in het Kwaliteitsregister, is een overgangsregeling vastgesteld. Het Kwaliteitsregister van de NVvPO is een door cao-partijen Huisartsenzorg erkend Kwaliteitsregister en is toegankelijk voor alle praktijkondersteuners (dus ook niet-leden).

Jouw dossier

Iedereen die zijn/haar diploma upload, krijgt een eigen dossier in PE-online. Alle gegevens die nodig zijn voor diploma- en kwaliteit-registratie, staan hier bij elkaar. In dit dossier kun je zien hoeveel punten je hebt ontvangen voor het volgen van geaccrediteerde bij- en nascholingen. Je kunt dit dossier ook gebruiken als je portfolio. 

Hoe word ik diploma-geregistreerd?
Hoe word ik kwaliteit-geregistreerd?

Openbaar Kwaliteitsregister

De NVvPO houdt een actueel register bij van alle geregistreerde praktijkondersteuners. Je kan zelf aangeven in jouw dossier of je in het openbaar register wilt staan. Wil je het openbaar Kwaliteitsregister raadplegen, klik hier.

 

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring