Voorwaarden scholingen NVvPO DOET!

Deze voorwaarden gelden voor scholingen onder de titel NVvPO DOET! georganiseerd door de NVvPO. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de NVvPO.

Inschrijven

  1. Na aanmelding via de website, ontvang je zo snel mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging. Ontvang je dit bericht niet, dan hebben wij je inschrijving niet ontvangen.
  2. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zodra de betaling bij de NVvPO ontvangen is, is de aanmelding definitief.
  3. Plaatsing voor de scholing geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
  4. Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst van betalingen op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen wordt de wachtlijst gebruikt.

Annuleren

  1. Annuleren kan tot 2 weken voor aanvang van de nascholing onder aftrek van 75% van de inschrijfkosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kan de deelnemer zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega. In dat geval worden geen annuleringskosten berekend.
  2. Annulering dient te geschieden via de link in de bevestigingsmail. Dit is een persoonlijke mail met een persoonlijke link die toegang geeft tot de eigen aanmeldgegevens. Via deze link kan de deelnemer annuleren. Vragen hierover kunnen per mail gestuurd worden naar nvvpodoet@nvvpo.nl, met vermelding van de naam van de deelnemer en de datum van de scholing .
  3. De NVvPO heeft het recht zonder opgave van redenen de scholing te annuleren of een deelnemer te weigeren. De desbetreffende deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de nascholing bericht. In deze gevallen heeft de deelnemer het recht op terugbetaling van het volledige aan de NVvPO betaalde bedrag.

Gebruik gegevens

  1. Wij gebruiken je e-mailadres voor het bevestigen van je aanmelding. Daarnaast word je per e-mail op de hoogte gehouden van ons scholingsaanbod.

Cursusmateriaal

  1. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een scholing wordt gebruikt, is vermeld op het desbetreffend cursusmateriaal.
  2. Het copyright op de scholing georganiseerd en ontwikkeld door de NVvPO en haar partners berust bij de NVvPO en/of de desbetreffende partners.

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring