Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Arbeidsmarktcampagne

Het aantal taken van de huisarts is de laatste jaren fors toegenomen. Dit betekent vaak meer werk voor je als doktersassistent of praktijkondersteuner. Extra ondersteuning kan dan uitkomst bieden. Maar nu al zijn er tekorten aan doktersassistenten, POH'ers-S en POH'ers-GGZ. De SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) gaat zich inspannen om 600 extra medewerkers te werven uit andere zorgbranches, waar nu en de komende tijd een overschot aan personeel ontstaat.

Extra ondersteuning: 600 zorgprofessionals

In de huisartsenzorg is sprake van groei, in andere zorgbranches juist van krimp. Daarom wil de SSFH bewerkstelligen dat 600 zorgprofessionals uit deze branches (zij-instromers) om- en bijgeschoold worden zodat ze kunnen instromen in de huisartsenzorg als doktersassistente, POH-GGZ of POH-S. Het gaat bijvoorbeeld om verpleegkundigen of Sociaal Pedagogische Hulpverleners of Medewerkers Maatschappelijke Zorg die werkzaam zijn of zijn geweest in een ziekenhuis of GGZ-instelling.

Uw bijdrage: tijd en ruimte voor stageplaatsen 

Begin 2016 hebben de eerste zij-instromers een stageplek nodig. Om ervoor te zorgen dat die plekken er in voldoende mate zijn, doet de SSFH ook een beroep op jou. De SSFH vraagt je om samen met je werkgever te bekijken of je een stageplek of werkervaringsplaats hebt of kunt creëren. Ben je bereid ruimte en tijd te investeren om mensen te begeleiden? Meld het ons door het formulier in te vullen op de SSFH-site. Je beschikbare plek wordt dan onder de aandacht gebracht van de zij-instromers.

Over SSFH

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg), en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

 

Informatieblad zij-instromers voor POH'er en DA

Informatieblad zij-instromers voor huisartsen

Formulier voor aanmelden stageplaatsen op site SSFH