Samenwerkingspartners

Met haar samenwerkingspartners werkt de NVvPO aan het realiseren van haar doelstellingen. Binnen Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) werken we aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, het doen van onderzoek naar de arbeidsmarkt, het bieden van HR-tools aan werkgevers en het bevorderen van veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

Samen met InEen, LHV, NVDA, CNV en FNV heeft de NVvPO een prominente rol aan de cao-tafel en behartigt zij de belangen van alle Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (breed), de Praktijkverpleegkundige en (toekomstige) Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg en de Praktijkmanager. Duurzame inzetbaarheid is een van de onderwerpen die door de NVvPO hoog op de agenda is gezet.

Vertrouwenspersoon

In de huisartspraktijk kan er behoefte ontstaan aan een vertrouwenspersoon bij opvang na agressie incidenten, bij ongewenst gedrag zoals discriminatie en bij samenwerkingsproblemen en conflicten. Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft een overeenkomst met GIMD Werk&Balans voor een vertrouwenspersoon voor de huisartspraktijk. De eerste vier uur worden vergoed door de SSFH, daarna worden de uren gefactureerd aan de praktijk. Meer informatie is te vinden op www.ssfh.nl.

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring