NVvPO Boeiend en Verbindend

De NVvPO is de professionele beroepsvereniging voor eerstelijnsprofessionals, ongeacht achtergrond, vooropleiding of specialisatie. De leden zijn hierin het middelpunt en geven aan wat er nodig is om het vak goed uit te kunnen voeren, de rol optimaal in te kunnen zetten en de persoonlijke ontwikkeling voluit te kunnen ervaren. Denk daarbij scholing, samenwerking met verschillende disciplines in de eerstelijnszorg, wijkteams, tweedelijnscollega’s, patiëntenvereniging, mantelzorgers et cetera. De NVvPO ondersteunt dit proces door aan de juiste tafel, de juiste zaken op te pakken en met de juiste samenwerkingspartners ervoor te zorgen dat de eerstelijnszorg een boeiende, veilige en lerende omgeving is en blijft voor jou en je collega’s.

Naast een toename van het aantal praktijkondersteuners met een somatische en GGZ achtergrond, neemt de vraag naar meer-gespecialiseerde begeleiding en zorg toe: POH-ouderen, POH-jeugd, POH-palliatief, POH-dementie, POH-oncologie al dan niet in combinatie met de somatische en/of GGZ expertise. De NVvPO is de beroepsvereniging voor professionals in loondienst (fulltime en parttime), flexwerkers en voor zelfstandige professionals.

Daarnaast gaan wij de toekomstige Praktijkverpleegkundige Huisartsen (PVH) vertegenwoordigen aan de cao-tafel en willen wij dit, in overleg met de NVvPM (Nederlandse Vereniging van Praktijkmanagers) ook doen voor de praktijkmanagers. Als eerstelijnsvertegenwoordiger van de POH beroepsgroep zetten wij ons in voor duurzame Inzetbaar en inclusiviteit.

Omdat van de POH’er professionele samenwerking met de zorgondersteunende collega’s wordt verwacht, werken wij samen met de verschillende beroepsverenigingen. In ieder geval met alle partijen binnen het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) en aan de cao-tafel. Deze partijen trekken samen op om het eerstelijnswerkveld boeiend te houden, voor het volledige werkveld aan de kwaliteit van training en opleiding te werken, Duurzame Inzetbaarheid te ontwikkelen en ook om aantrekkelijk te blijven voor een ieder die graag onze werkplek komt versterken. Buiten de SSFH en de cao-tafel om, heeft de NVvPO contacten met diverse andere beroepsverenigingen. Ook hebben wij contact en samenwerkingsvormen met patiëntenplatforms, opleidingen en andere partijen om gezamenlijke thema’s en dossiers verder uit te werken.

Onze wens is om de kwaliteitsregisters van de zorgondersteunende beroepsverengingen aan elkaar te koppelen. Processen op elkaar aan te passen en naar 1 ingang voor alle kwaliteitsregisters te gaan. Dit om de toegang voor professionals laagdrempelig te maken en dat het volgen van de diverse opleidingen en nascholingen voor iedereen een gelijk aantal punten oplevert.
 

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring