Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Visie en missie

Wat is de NVvPO?

De NVvPO is de beroepsvereniging voor en door praktijkondersteuners en vertegenwoordigt de POH'er, de POH'er GGZ en de PVH'er. Ons beleid is erop gericht alle praktijkondersteuners, ongeacht hun achtergrond, te verenigen, te versterken en te vertegenwoordigen. Dat doen we door hen van noodzakelijke informatie te voorzien - onder meer via deze website - maar ook in de cao-onderhandelingen voor de cao Huisartsenzorg. Alle praktijkondersteuners en - in de toekomst - praktijkverpleegkundigen kunnen lid worden van de NVvPO.

Onze missie en visie

Onze visie is: 'De NVvPO is de beroepsvereniging voor en door praktijkondersteuners en vertegenwoordigt de POH'er, de POH'er GGZ en de PVH'ers.'

Het statutaire doel van de NVvPO is: '… het ondersteunen en het bevorderen van de kwaliteit van de praktijkondersteuner in het algemeen, alsmede het behartigen van de belangen van de praktijkondersteuners …'. De NVvPO heeft deze doelstelling vertaald in de volgende missie:

De NVvPO streeft naar een sterke positie van praktijkondersteuners met als doel een kwalitatief goede patiëntenzorg. Dit willen we bereiken door ons in te zetten voor een goede kwaliteit van de beroepsuitoefening, het structureren van de opleidingen, het delen van kennis, en door het organiseren van belangenbehartiging en dienstverlening aan de leden.

Strategisch beleid

Wat bieden we de leden?

Het NVvPO-lidmaatschap moet voor elk lid de investering in geld waard zijn. We willen graag dat praktijkondersteuners voor de NVvPO (blijven) kiezen. De NVvPO doet dit door zich op een aantal functies te richten, die we de leden bieden.

  1. Kwaliteit. De NVvPO biedt haar leden een toegankelijk kwaliteitsregister met de mogelijkheid zich te registreren als diploma- of kwaliteit-geregistreerde. Dit register is het enige register voor praktijkondersteuners dat erkend is door cao-partijen. Leden kunnen hun bij- en nascholingspunten hierin (laten) registreren en zo digitaal hun portfolio bijhouden.
  2. Opleiding. De profilering van de functie van praktijkondersteuner is voor veel leden een belangrijke waarde van het lidmaatschap van de NVvPO. De vereniging zet zich in voor een eenduidige inhoud en structuur van de opleidingen tot respectievelijk POH'er, POH'er GGZ en PVH'er om de functie van praktijkondersteuner goed te positioneren. Alleen zo kan in de toekomst verantwoorde zorg worden geboden aan patiënten. Het creëert duidelijkheid naar onze leden, werkgevers, externe partijen (waaronder zorgverzekeraars) en patiënten welke taken en verantwoordelijkheden de praktijkondersteuner heeft.
  3. Kennis delen. Een belangrijke waarde die de NVvPO haar leden biedt, is de toegang tot kennis en het delen van ervaringen. We geven de leden vakinhoudelijke informatie door het uitgeven van het tijdschrift de POH, die voor de uitoefening van de beroepsuitoefening van belang is. Leden worden via de website, Facebook, Twitter, nieuwsbrieven en soms mails op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen. De NVvPO deelt niet alleen deze kennis, maar zet zich ook in om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vakinhoudelijke kennis door mee te denken aan richtlijnen, LESA's (Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken) en NHGstandaarden. Bij de leden van de vereniging is veel kennis aanwezig, die waardevol is voor andere leden en voor derden.
  4. Beroepsbelangen. Het behartigen van de belangen en vertegenwoordigen van de leden is een belangrijke taak van de NVvPO. De vereniging zet zich in voor de positionering, arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen van de praktijkondersteuners. De NVvPO neemt de belangen van zzp'ers hierin mee. De vereniging is een sterke partner voor de leden vanwege de collectiviteit. Belangenbehartiging gebeurt proactief en vaak al in een vroeg stadium. De leden van de NVvPO worden vertegenwoordigd bij verschillende vergader- en onderhandeltafels.
  5. Dienstverlening. Leden kunnen zich tot de NVvPO wenden met vragen over uiteenlopende onderwerpen (zoals bijvoorbeeld: welke salarisschaal is voor mij van toepassing, welke opleiding kan ik het beste volgen en dergelijke). Juridische vragen kunnen de leden voor een eerste advies kosteloos voorleggen. Voor de leden organiseert de NVvPO jaarlijks een congres en vijf regionale bij- en nascholingen, waarbij leden kunnen profiteren van een korting op de toegangsprijs.

 

Cao-onderhandelingspartner

De NVvPO is sinds 2011 een volwaardige gesprekspartner in de cao-onderhandelingen voor de cao Huisartsenzorg. Onder deze cao vallen ongeveer 21.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg. Dat maakt onze vereniging tot een partij die meetelt en die het verschil kan maken voor onze leden. Wij zijn overigens de enige vereniging voor praktijkondersteuners die gesprekspartner in de cao-onderhandelingen is.

In juni 2017 is de nieuwste cao Huisartsenzorg afgesloten. De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.

Cao Huisartsenzorg maart 2017-maart 2019

Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (februari 2016)

Meer informatie

Jaarverslag 2016