Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Gevraagd: meningen en ervaringen over doorverwijzing naar bewegen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces in de eerstelijnszorg naar bewegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een doorverwijzing naar een lokale beweegaanbieder, een buurtsportcoach of een gecombineerde leefstijlinterventie waar bewegen onderdeel van uit maakt. Hiervoor is het RIVM op zoek naar praktijkondersteuners die in een interview hun meningen en ervaringen willen delen over het doorverwijzen van patiënten naar bewegen.

Wat wil het RIVM onderzoeken?
Het RIVM wil graag weten om welke redenen patiënten worden doorverwezen naar bewegen en wat de ervaringen zijn met zo’n doorverwijzing. Maar ze zijn ook benieuwd naar redenen om niet door te verwijzen naar bewegen en wat er nodig zou zijn om dat wel te doen. Om een compleet beeld te krijgen is het RIVM op zoek naar praktijkondersteuners die regelmatig doorverwijzen naar bewegen, maar juist ook naar praktijkondersteuners die dat minder vaak of helemaal niet doen.

Wat houdt deelname in?
Het face-to-face interview zal worden afgenomen door een onderzoeker van het RIVM op een door jou gekozen moment en locatie. Het interview zal maximaal een half uur duren. Om je aan te melden kun je je naam, e-mail adres en telefoonnummer doorsturen naar anne.loyen@rivm.nl. Zij zal vervolgens contact met je opnemen voor een afspraak.

Overig nieuws