Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Nieuws

Campagne: 'Help de dokter met een goed gesprek'

Huisartsen en praktijkondersteuners nodigen hun patiënten uit tot samen beslissen in de spreekkamer. 

 

Lees verder

Nascholing: Het COPD Spreekuur, schrijf je nu in!

Het COPD Spreekuur is een multidisciplinaire nascholing met als doel de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren en zo de COPD behandeling te individualiseren en te optimaliseren.

Lees verder

Wij zijn op zoek naar jou!

Heb jij 2- 4 uur per week tijd om toekomstgericht met ons mee te kijken en te doen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Lees verder

RIVM onderzoek over doorverwijzing naar bewegen

Het RIVM is op zoek naar praktijkondersteuners die een vragenlijst willen invullen over het doorverwijzen van patiënten naar bewegen.

Lees verder

Voortgang functieprofiel Praktijkmanager

Naar verwachting wordt het functieprofiel Praktijkmanager (basis en plus variant) met ingang van de nieuwe cao opgenomen in het functiewaarderingshandboek FWHZ en verspreid naar zorgverzekeraars en opleidingsinstituten.

Lees verder

Nieuwe cao medewerkers Gezondheidscentra 2018

Nieuwe cao medewerkers Gezondheidscentra (1/1/2018 - 1/3/2019) is een feit. Alle betrokkenen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Lees verder

YouChooz.nl zoekt enthousiaste online voorlichters

YouChooz.nl is op zoek naar doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten die hun enthousiasme over hun beroep of opleiding willen delen!

Lees verder

SSFH keurt vier projecten stimuleringsregeling stageplaatsen goed

De huidige situatie op de arbeidsmarkt zorgt voor een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. SSFH heeft daarom een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Hiermee worden gezamenlijke regionale initiatieven gestimuleerd en ondersteund die leiden tot meer en betere stageplaatsen.

Lees verder

27 september 2018: Dag van de Triagist!

De leden en het bestuur van de NVvPO feliciteren alle Triagisten in de Huisartsenzorg, in de Gezondheidscentra en daarbuiten op deze speciale dag. We blijven samenwerken aan professionele zorg voor onze patiënten en cliënten.   

Lees verder

Tips om juridische procedures te voorkomen

Wie is er aansprakelijk als een patiënt niet tevreden is over de geleverde zorg van huisarts en POH?

Lees verder

Huisartsen: werken in gezondheidscentrum loont

Dat blijkt uit een verkenning die in opdracht van SSFG is uitgevoerd. Een dienstverband bij een gezondheidscentrum voldoet heel goed aan deze prioriteiten.

Lees verder

Reactie NVvPO op artikel over hoog ziekteverzuim en verloop bij zorgaanbieders

Naar aanleiding van de presentatie op 4 september 2018 van de EY Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018 publiceerden verschillende media over de inhoud van dit rapport. Lees onze reactie hierop.

Lees verder

Gevraagd: meningen en ervaringen over doorverwijzing naar bewegen

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces in de eerstelijnszorg naar bewegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een doorverwijzing naar een lokale beweegaanbieder, een buurtsportcoach of een gecombineerde leefstijlinterventie waar bewegen onderdeel van uit maakt. Hiervoor is het RIVM op zoek naar praktijkondersteuners die in een interview hun meningen en ervaringen willen delen over het doorverwijzen van patiënten naar bewegen.

Lees verder

Agressie in een huisartsenpraktijk heeft extra impact

Een huisarts in Loosdrecht raakte door een zeldzame uiting van agressie zwaargewond. Hoe vaak komt agressie voor in de huisartsenzorg en hoe kunnen huisartsenpraktijken dit voorkomen? Paulus Lips, zelf huisarts en voorzitter van SSFH, spreekt hierover in een radio-interview met NPO 1.

Lees verder

Praktijkmanager aan de cao-tafel

Tijdens een overleg op 14 augustus jl. hebben de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) samen met het Landelijk Netwerk Managers 1Lijn (LNM1L) en de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM) besloten om gezamenlijk het functie - en competentieprofiel van de Praktijkmanager vast te stellen en aan te bieden aan de cao-tafel Huisartsenzorg.

Lees verder

Onderhandelingsresultaat over loon in cao Gezondheidscentra bereikt

De NVDA en andere werknemersorganisaties hebben met werkgeversorganisatie InEen een onderhandelingsresultaat in de cao Gezondheidscentra/AHG bereikt. Mede namens de NVvPO kwam de NVDA samen met de FNV en de FBZ en werkgeversorganisatie InEen op 2 augustus 2018 een onderhandelingsresultaat overeen met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Er zijn uitsluitend afspraken gemaakt over loon, 1,75% loonsverhoging en eenmalig 1,25% verhoging eindejaarsuitkering 2018, en de looptijd. Daarnaast is een afspraak gemaakt over de toekomst van de cao Gezondheidscentra/AHG.

Lees verder

Enquête cao Huisartsenzorg

In maart 2019 loopt de huidige cao Huisartsenzorg af. Om tot de nodige nieuwe arbeidsvoorwaarden te komen, gaan werkgevers - en werknemerspartijen met elkaar in gesprek. Naast de NVDA, CNV en FNV heeft de NVvPO een prominente rol aan de onderhandelingstafel en behartigt zij de belangen van alle Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (breed), de Praktijkverpleegkundige en (toekomstige) Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg en de Praktijkmanager.  

Lees verder

(Nog) geen opleiding Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg voor zij-instromers

Zoals het er nu naar uitziet verwachten de hogescholen in 2019  te starten met het opleiden van zij-instromers volgens het competentieprofiel PVH 2018. Dit heeft te maken met het wetsvoorstel van het ministerie VWS om onderscheid te maken tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Wij houden dit nauwlettend in de gaten en zijn hierover in gesprek met de diverse hogescholen. 

Lees verder

Samenwerking NVDA en NVvPO bij onderhandelen cao Gezondheidscentra

NVDA en NVvPO hebben begin juli 2018 een convenant gesloten. Hierin is afgesproken dat de cao-onderhandelaar van de NVDA namens de NVvPO ook de belangen behartigt van de praktijkondersteuners aan de cao-onderhandelingstafel gezondheidscentra. Met deze samenwerking zijn de belangen van alle praktijk ondersteunende specialisaties in de cao Gezondheidscentra optimaal gewaarborgd. 

Lees verder

Wie versterkt de redactie van de 'POH'?

De redactie van ons vakblad ‘de POH’ heeft ruimte voor één of twee leden. Als redactielid bepaal je mee wat de onderwerpen zijn, kies je auteurs, lees je als eerste boeiende artikelen met als resultaat een vakblad waar je trots op kunt zijn. Bovendien werk je samen met een enthousiast en hecht team. Ella van Male besloot, vanwege andere taken binnen de NVvPO, de redactie te verlaten. We gaan haar inbreng missen én kijken tegelijk uit naar verdere vernieuwing van ons team. Interesse? Nog vragen? Aanmelden? Mail naar redactie@nvvpo.nl dan nemen we contact met je op.

Lees verder

Onderwerpen voor enquête nieuwe cao

De huidige cao loopt af en per 1 maart 2019 moet er een nieuwe cao liggen. In de zomermaanden gaan we een enquête onder onze leden houden over onderwerpen die belangrijk zijn met betrekking tot de onderhandelingen voor deze nieuwe cao. Wij zijn benieuwd of er onderwerpen bij jullie spelen die we mee kunnen nemen in deze enquête. Kortom, waar loop jij tegenaan binnen de huidige cao en wat zou je graag anders geregeld willen zien? Mail je onderwerpen naar communicatie@nvvpo.nl.  

Lees verder

Nieuw Competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg van kracht

Op 28 juni 2018 is het nieuwe competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) vastgesteld in het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Het profiel is ontwikkeld door NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Het profiel vloeit voort uit een convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Dit convenant bevat zowel afspraken over de positie en de ontwikkeling van de PVH-functie in de huisartsenzorg als over de positie en doorontwikkeling van de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH).

 

 

Lees verder

De POH en de schildklier

In ons vakblad ‘de POH’ presenteerde de Schildklier Organisatie Nederland (SON) zichzelf aan onze leden. Ook praktijkondersteuners worden steeds meer betrokken bij de begeleiding van schildklierpatiënten. 

Lees verder

Uitkomsten enquête concept-competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)

Graag brengen we je op de hoogte van de uitkomsten van de enquête over het competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH), die we onlangs onder onze leden hebben gehouden. Ongeveer 75 leden vulden de enquête in. Hartelijk dank daarvoor!

Lees verder

Algemene Ledenvergadering (ALV) 16 juni 2018

Namens het bestuur nodig ik je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16 juni 2018 om 10:30 uur op het kantoor van de NVvPO in Veenendaal. Je kunt je per mail aanmelden voor de ALV bij Belia van Gent, secretaresse NVvPO, e-mail: secretariaat@nvvpo.nl

Lees verder

Jaarcongres V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners

Op 27 september 2018 organiseert V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners weer het jaarlijks terugkerende evenement voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners: het Jaarcongres. 

Ook dit jaar staat het programma weer bol van boeiende sprekers, interessante onderwerpen en pakkende workshops. Zo is er keuze uit meer dan 20 workshops. Een kleine greep hieruit: 

* Valpreventie, onze zorg!
* PVH en nu?
* Lastige insuline casuïstiek bij diabetes 2
* Dit moet je zien! Begeleiden bij COPD in de huisartsenpraktijk, de film
En nog veel meer.

In één dag word je weer helemaal bijgepraat over diverse ontwikkelingen op jouw eigen vakgebied. Het belooft weer een leerzaam en ontspannen congres te worden.

Bekijk hier het programma. Je kunt je ook direct aanmelden via deze link.

Lees verder

Doe mee aan de enquête over ons ledenblad ‘de POH’!

In 2007 is de NVvPO opgericht en vanaf dat moment heeft de vereniging op verschillende wijze en in diverse vormen met haar leden gecommuniceerd. De NVvPO 2018 communiceert ook via Social Media (Twitter, Facebook) en heeft een LinkedIn pagina. Daarnaast houden we je via de website op de hoogte van de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en alle andere zaken die belangrijk kunnen zijn voor jou en je (POH) collega’s. En ontvang je met grote regelmaat een nieuwsbrief (als jij je hiervoor hebt opgegeven).  

 

Lees verder

AVG van kracht

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In Nederland vervangt de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 

De NVvPO hecht veel waarde aan privacy van de leden en betrokkenen, die gebruik maken van onze diensten en onze website bezoeken. We zijn achter de schermen druk bezig om de nieuwe regelgeving in te voeren. Zo sluiten we overeenkomsten met organisaties, die in opdracht van de NVvPO, persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om het vakblad “de POH” te kunnen verzenden en om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Op deze manier worden persoonsgegevens zoveel mogelijk beveiligd tegen misbruik. 

 

Lees verder

De 3 Goede Vragen nu ook bij de huisarts

De behoefte aan gedeelde besluitvorming is onverminderd groot. Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat vrijwel alle patiënten (94%) samen met hun (huis)arts willen beslissen (uitkomst meldactie augustus 2017). De belangrijkste reden die wordt aangegeven is dat het over het eigen lijf en leven gaat. Vanuit deze achtergrond is ‘3 goede vragen’ ingevoerd in de medisch specialistische zorg om patiënten hiervoor te ondersteunen en uit te nodigen. Op korte termijn komt het materiaal beschikbaar voor de huisartsenzorg. De onderstaande tekst geeft hierover meer informatie. 

Lees verder

Dag van de Praktijkondersteuner!

Iedere Praktijkondersteuner (POH’er) is een belangrijke schakel binnen de eerstelijnszorg, bij de huisartsenpraktijk en in de gezondheidscentra. Ongeacht je achtergrond, vooropleiding of specialisatie … jouw aanwezigheid maakt dat de patiënt dichtbij huis preventieve gezondheidszorg, mentale en geestelijke  ondersteuning en de juiste aandacht voor de al-dan-niet chronische ziekteklachten krijgt.
De diversiteit waarmee jij bent opgeleid maakt dat jij de patiënt persoonsgericht vanuit een volledig perspectief kan zien; de complexiteit van het chronisch ziek-zijn in combinatie met andere mentale, geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten, sociale beperkingen en andersoortige gevolgen inzichtelijk maakt.

JIJ bent er voor de patiënt, voor de huisarts, voor de zorgondersteunende collega’s en voor de familie en mantelzorgers van de patiënt.
Op deze dag van de Praktijkondersteuners zeggen wij tegen jou en iedere POH Diabetes, POH GGZ, POH Ouderen, POH COPD, POH Jeugd, POH HVZ, POH Palliatief, POH Dementie en of de POH’er die als generalist alle patiënten met DM2, COPD en HVZ  in de praktijk ziet … blijf staan voor wat jij te bieden hebt. Trots, professioneel, empathisch en blijf vooral jouw eigen persoonlijkheid inzetten.
Wij zijn trots op jou en we blijven je ondersteunen, versterken en vertegenwoordigen.

NVvPO Boeiend en Verbindend

Lees verder

Vraag bij het UWV compensatie aan voor zwangere zelfstandigen

Belangrijk nieuws voor onze ZZP'ers!
Vraag bij het UWV compensatie aan voor zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei 2018.
Werkte je tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heb je in die periode een kind gekregen? Dan heb je misschien recht op een compensatie van 5.600 euro bruto. Deze compensatie voor zwangere zelfstandigen kun je in de periode vanaf vandaag tot 1 oktober 2018 aanvragen bij UWV. Voor meer informatie ga je naar de website van het UWV

 

Lees verder

Vraag subsidie aan bij SectorplanPlus voor instroom en scholing.

Vraag in overleg met je huisarts subsidie aan voor de opleiding die je graag wilt gaan doen!
Vandaag start de tweede inschrijfronde voor SectorplanPlus van VWS. Werkgevers in zorg en welzijn kunnen meerjarige subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten gericht op instroom en scholing van nieuwe en bestaande medewerkers. Om deel te kunnen nemen in het 2e tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag ga je naar de website van het Sectorplan Plus.
Wacht niet te lang, de sluitingsdatum is 15 juni 2018. 

 

 

 

 

Lees verder

NVvPO Boeiend en Verbindend

In 2007 werd de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners opgericht. Een huisstijl werd ontworpen en is meegegroeid met de ontwikkeling van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg en dus van de NVvPO.
In de eerstelijnscentra en huisartsenpraktijken gebeurt veel en het vakgebied van de POH’er verandert  in een rap tempo mee. Onze leden (en niet-leden) gaan zich steeds meer specialiseren; verbreden en verdiepen hun expertisegebieden waardoor hun rol binnen de zorgondersteunende teams steeds belangrijker wordt. 

Lees verder

Geef je mening over het competentieprofiel PVH

Jouw mening telt! 

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft de opdracht gegeven om het competentieprofiel van de Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) binnen de eerstelijnszorg te actualiseren We hebben hier al eerder over geschreven in onze nieuwsbrief. Het SSFH heeft onder meer de NVvPO gevraagd de competenties van deze functie kritisch te bekijken. Op onze beurt horen we graag wat jullie inhoudelijk vinden van het (aangepaste) competentieprofiel.

Lees verder

Maak ruimte voor de stagiair, Toolkit SSFH

Maak ruimte voor de stagiair: praktische hulp voor succesvolle stages
Een nieuwe lichting doktersassistenten en praktijkondersteuners komt eraan. Na het halen van een diploma willen zij graag aan de slag in een van de vele huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra van Nederland. Dat is een goede zaak gelet op de toekomstige vraag naar gekwalificeerd personeel. Maar helaas zijn er structureel te weinig stageplekken. En zonder stageplekken geen personeel.
Maak daarom als huisartspraktijk, huisartsenpost en gezondheidscentrum ruimte voor de stagiair!  SSFH helpt daarbij.

 

Lees verder

SSFH Workshop "Van werkdruk naar werkgeluk".

Praktijkondersteuner of doktersassistente of in de huisartsenzorg? En ben je op zoek naar minder werkdruk én meer plezier in je werk? Ga aan de slag in de workshop van het SSFH "Van werkdruk naar werkgeluk".

Lees verder

POH congres 30 mei 2018

Het programma voor het 11e Nationaal POH Congres is bekend. Met jouw input uit de enquête heeft NVvPO sprekers benaderd die hun expertise en passie delen in de ReeHorst te Ede.
Het thema voor het congres is Persoonlijk Leiderschap. 

Lees verder

NVvPO doet aangifte tegen tabaksindustrie

In navolging van ruim 30 partijen zoals KWF, huisartsen (LHV/NHG) en verpleegkundigen (V&VN), heeft de NVvPO ook aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie.

Lees verder

We zoeken jouw verhaal!

Begeleid je als praktijkondersteuner stagiaires of ga je dit binnenkort doen? En wil je daarover je ervaringen vertellen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lees verder

Expertgroep SSFH werkt aan competentieprofiel PVH'er

De expertgroep van de SSFH werkt aan een verdere uitwerking van het competentieprofiel van de PVH'er.

Lees verder

POH'er S: een S minder geeft meer ruimte

Waarom is eigenlijk de 'S' uit de functienaam POH'er vervallen? En waarom geeft een S minder, meer ruimte?

Lees verder

POH'er onmisbaar bij zorg kwetsbare ouderen

Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat praktijkondersteuners zeer belangrijk zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen.

Lees verder

Geef je mening over scholing en ontwikkeling

De NVvPO is benieuwd naar je mening over scholing en ontwikkeling. Wil je de enquête invullen? Dat kan tot 26 januari 2018.

Lees verder

Inspiratiebijeenkomsten Nationale Diabetes Challenge

Ben je werkzaam in de gezondheidszorg, voor een sportorganisatie of gemeente en wil je mensen met en zonder diabetes in beweging brengen? Doe dan mee met de Nationale Diabetes Challenge (NDC) van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF).

Lees verder

Wetsvoorstel nieuwe beroepsprofielen gepresenteerd

Het ministerie van VWS heeft eind december 2017 het wetsvoorstel BIG-II gepubliceerd dat meer duidelijkheid moet bieden over de verpleegkundige beroepen. Naast het beroep van verpleegkundige komt er een nieuw beroep bij: het beroep van regieverpleegkundige.

Lees verder

25.000 euro voor regionaal plan stages

Er is maximaal 25.000 euro beschikbaar voor een regionaal plan voor meer stages voor doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Lees verder

Huisartsenzorg kent meest tevreden zorgmedewerkers

Medewerkers in de huisartsenzorg zijn het meest van alle zorgmedewerkers zeer tevreden over hun werk en over de organisatie waar zij werken.

Lees verder

Laat stagevergoeding niet liggen!

Heeft je huisartsenpraktijk komend jaar een stagiair? Laat de vergoeding van SSFH niet op de plank liggen!

Lees verder

Claudia Vedder overleden

Ons bereikte het verdrietige bericht dat ons klankbordgroeplid Claudia Vedder op maandag 11 december is overleden.

Lees verder

Vraag snel bijdrage in scholing aan!

Check of je in aanmerking komt voor een scholingsbijdrage op SectorplanPlus.nl. Tussen 28 november en 5 december kan voor het eerste deel van het budget worden ingeschreven. Vraag dus snel aan! En let op: de huisarts moet de aanvraag indienen!

Lees verder

NVvPO biedt de IZZ Zorgverzekering aan

De NVvPO biedt je een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering aan: de IZZ Zorgverzekering. Deze zorgverzekering is speciaal bedoeld voor alle mensen in de zorg.

Lees verder

Nieuwe voorzitter en bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 november 2017 hebben de leden drie nieuwe bestuursleden gekozen. En van deze drie - Petra Portengen - wordt de nieuwe voorzitter.

Lees verder

Inschrijven Huisartsbeurs 2018 geopend

De registratie voor de Huisartsbeurs op zaterdag 7 april 2018 in Utrecht is geopend!

Lees verder

Huisartsen presenteren nieuwe visie op zorg ouderen

Goede huisartsenzorg voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Ze staan in het visiedocument 'Visie huisartsenzorg voor ouderen.' Een praktisch overzicht van websites, organisaties en materialen voor de dagelijkse zorg voor ouderen kan hierbij helpen.

Lees verder

Algemene ledenvergadering op 11 november

De ALV dit najaar vindt plaats op 11 november. Leden hebben via de mail een uitnodiging ontvangen.

Lees verder

Word ambassadeur Rookvrije Start!

De NVvPO is sinds kort deelnemende partij in de Taskforce Rookvrije Start. Vind je ook dat elk kind recht heeft op een rookvrije start? De Taskforce Rookvrije Start verwelkomt graag nieuwe ambassadeurs!

Lees verder

NVvPO-scholing 'Beter (w)eten voor het hart'

De NVvPO organiseert samen met PIT Actief voor POH'ers avondscholingen over voedingsadviezen bij CVRM.

Lees verder

POH-regiobijscholingen gaan niet door

De vijf POH-regiobijscholingen van de NVvPO in oktober en november van dit jaar gaan helaas niet door. Reden is dat er te weinig aanmeldingen zijn.

Lees verder

Stoptober binnenkort van start!

Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. 28 dagen samen stoppen met roken vergroot de kans om het vol te houden met een factor vijf! Wijs je patiënt erop of misschien wil je zelf wel stoppen?

Lees verder

Reken af met werkstress

De SSFH organiseert voor praktijkondersteuners en doktersassistenten gratis de workshop ‘Van Werkdruk naar Werkgeluk’.

Lees verder

Doe mee met online onderzoek NIVEL

Wil je je mening delen over de gevolgen van veranderingen in de gezondheidszorg voor je werk? Doe dan mee met de online discussiegroep van onderzoeksinstituut NIVEL.

Lees verder

NVvPO gaat samenwerken met VGZ voor de Zorg

VGZ voor de Zorg voert de IZZ Zorgverzekering uit. En omdat de IZZ Zorgverzekering specifiek van en voor mensen in de zorg is, gaat de NVvPO nader samenwerken met VGZ voor de Zorg.

Lees verder

Tekst cao Huisartsenzorg gereed

De tekst van de nieuwe cao Huisartsenzorg is gereed. Deze is nu te downloaden. De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.

Lees verder

Op weg naar een Rookvrije Generatie. Help mee!

De Rookvrije Generatie is een nieuwe campagne gestart. Tot 3 september zijn onder meer diverse filmpjes te zien op nationale televisie en social media. Help mee! Laat kinderen rookvrij opgroeien.

Lees verder

Tevreden over je werk en leidinggevende? Vul enquête in!

Hoe tevreden ben jij over je werk en leidinggevende? Vul de werknemersvragenlijst in voor begin augustus!

Lees verder

Toolkit voor veilig werken in de huisartsenzorg

Is bepaald patiëntengedrag wel of niet over de grens? Kijk waar jouw grens ligt met de nieuwe toolkit  ‘Over de grens’ voor medewerkers in de huisartsenzorg.

Lees verder

Ruim 97 procent leden voor principeakkoord cao

Meer dan 97 procent van de NVvPO-leden die hun stem hebben uitgebracht voor of tegen het principeakkoord cao Huisartsenzorg, hebben ingestemd met dit principeakkoord. Tot en met woensdag 28 juni konden al onze leden hun stem uitbrengen.

Lees verder

Gratis E-learning Astma bij kinderen

Praktijkondersteuners kunnen gratis de e-learning 'Astma bij kinderen' volgen die de NVvPO samen met Health Investment heeft ontwikkeld.

Lees verder

Voorzitter en directeur NVvPO stoppen later dit jaar

Saskia Sielias stopt per november als voorzitter van de NVvPO. Directeur a.i. Jan Kramer houdt in oktober op met zijn werk voor de NVvPO. Hij blijft wel actief voor de cao-zaken.

Lees verder

Ledenraadpleging cao gestart

De ledenraadpleging over de cao Huisartsenzorg is gestart. Alle NVvPO-leden hebben daarover een mail ontvangen. Stemmen kan tot 28 juni.

Lees verder

Principeakkoord cao Huisartsenzorg

De NVvPO heeft samen met de andere werknemers- en met de werkgeverspartijen een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Huisartsenzorg. De NVvPO is tevreden over het bereikte akkoord. Leden kunnen zich binnenkort uitspreken over het akkoord.

Lees verder

Aantal POH'ers neemt toe

De werkgelegenheid in de huisartsenzorg en gezondheidscentra is gegroeid, de branche maakt meer gebruik van flexibele arbeid, het aantal praktijken met een POH'er neemt toe en de werkdruk neemt toe. Dit blijkt uit de Brancherapportage Huisartsenzorg en gezondheidscentra.

Lees verder

Vertrouwenspersoon nodig?

Medewerkers binnen de huisartsenzorg kunnen soms een vertrouwenspersoon nodig hebben die niet op de praktijk aanwezig is. De SSFH heeft voor deze organisaties een vertrouwenspersoon beschikbaar.

Lees verder

Workshop Van werkdruk naar werkgeluk

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) biedt gratis de workshop Van werkdruk naar werkgeluk aan voor praktijkondersteuners en doktersassistenten.

Lees verder

Algemene ledenvergadering op 17 juni

Op 17 juni 2017 om 11 uur is de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het kantoor van de NVvPO in Veenendaal.

Lees verder

Nieuwe strategische visie NVvPO omarmd

Uit een enquête onder de leden naar hun mening over de nieuwe strategische visie blijkt de overgrote meerderheid van de respondenten achter deze visie te staan.

Lees verder

22 mei: de dag van de praktijkondersteuner

Op maandag 22 mei vieren we de Dag van de praktijkondersteuner. Op die dag kunnen mensen die de praktijkondersteuner waarderen haar of hem dat laten merken door hun waardering te tonen in welke vorm dan ook.

Lees verder

Hoogtepunten 10 jaar NVvPO

De NVvPO bestaat dit jaar 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan hebben we een overzicht gemaakt van de hoogtepunten in ons bestaan.

Lees verder

Nieuw competentieprofiel POH'er van kracht

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH'er) vastgesteld. De functie van POH'er is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen.​​​

Lees verder

Overleg cao Huisartsenzorg stopgezet

De gesprekken over een nieuwe cao Huisartsenzorg zijn na zes overlegrondes vastgelopen. De werkgevers hebben ons laten weten dat de verschillen te groot zijn om nu tot een akkoord te komen.

Lees verder

Helft institutionele beleggers geen beleid op tabak

Meer dan de helft van de Nederlandse institutionele beleggers heeft geen beleid voor beleggen in de tabaksindustrie geformuleerd. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Tobacco and Dutch Institutional Investors’ van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in opdracht van de Hartstichting. De Hartstichting roept institutionele beleggers op om de beleggingsportefeuille tabaksvrij te maken.

Lees verder

Geef je mening over herziene competentieprofiel POH-S

De NVvPO heeft samen met andere partijen het competentieprofiel voor de POH-S aangepast. Het aangepaste profiel wordt nu aan de achterbannen van de genoemde organisaties voorgelegd. We horen ook graag jouw mening.

Lees verder

Aanpassing competentieprofiel POH-S

Op dit moment werkt de NVvPO samen met andere partijen aan een aanpassing van het competentieprofiel voor de praktijkondersteuner Somatiek.

Lees verder

Maak ruimte voor een stagiair

Er zijn te weinig stageplaatsen op de opleidingen. Daardoor is de uitstroom aan praktijkondersteuners en doktersassistenten te laag en dat is zorgelijk.

Lees verder

Felix van der Wissel op Jubileumcongres NVvPO

Tijdens het Nationaal POH lustrumcongres op 11 mei 2017 zal niemand minder dan Felix van der Wissel de eerste plenaire lezing verzorgen!

Lees verder

Doe mee met Week van Zorg en Welzijn

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar voert de grootste sector van Nederland in de week van 13 t/m 18 maart campagne onder het motto ‘Maak kennis met kunde’. Doe je mee met de Week van Zorg en Welzijn?

Lees verder

Kosten contributie 2016 terugkrijgen

Je kunt een deel van de kosten van je NVvPO-lidmaatschap terugkrijgen van je werkgever. Dat geldt ook voor de kosten van het indienen van je dossier voor kwaliteit-registratie.

Lees verder

Waarschuwing voor POH'er in diabeteszorg

Een POH'er heeft van het Tuchtcollege een waarschuwing gekregen wegens het stopzetten van orale diabetesmedicatie zonder (tijdig) te zorgen voor een alternatief om de diabetes te kunnen blijven reguleren.

Lees verder

Symposium Huisarts en POH-GGZ; Samen sterker!

Op donderdag 2 februari 2017 is het symposium Huisarts en POH-GGZ; Samen sterker! in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Lees verder

Kamermeerderheid voor voorstel DVN meterkeuze

De Tweede Kamer staat achter het plan van DVN en EADV om mensen met diabetes een keuzehulp aan te bieden waarmee ze de beste bij hen passende bloedglucosemeter kunnen kiezen.

Lees verder

Belang functie POH'er groot

Het aantal POH'ers is de afgelopen jaren opnieuw ruim gegroeid. Zowel de POH-Somatiek als de POH-GGZ vormt meer dan eens een vast onderdeel van het team in de huisartsenpraktijk. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Lees verder

Diëtist mag dosering geneesmiddelen aanpassen

Diëtisten mogen de dosering van voedingsgerelateerde medicatie aanpassen onder voorwaarde dat dit geprotocolleerd plaatsvindt en dat de diëtist bekwaam is dit te doen.

Lees verder

Tegemoetkoming scholingskosten tot 31 oktober

Vraag nog tot 31 oktober 2016 je tegemoetkoming in je scholingskosten aan. Dat kan als je de overstap naar de huisartsenzorg maakt.

Lees verder

Vraag patiënten toestemming vóór controle dossier

De NVvPO vindt dat zorgverzekeraars patiënten vooraf om toestemming moeten vragen bij de controle van hun dossier.

Lees verder

Dress Red Day op 29 september

Elk jaar is het op 29 september Wereld Hart Dag. De Hartstichting organiseert dan Dress Red Day. Ze roept iedereen op iets roods te dragen om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Lees verder

Vergoedingenportaal SSFH vernieuwd

Vanaf 1 september kunnen stagebieders eenvoudig digitaal een vergoeding aanvragen voor stagiairs die een erkende beroepsopleiding volgen in de Huisartsenzorg.

Lees verder

Artikelen in cao Huisartsenzorg gewijzigd

Enkele artikelen van de cao Huisartsenzorg zijn gewijzigd. Je kunt de nieuwe pdf hier downloaden.

Lees verder

Onrust over gliclazide onterecht

Langerhans geeft in een reactie aan dat de keuze voor gliclazide in de NHG-Standaard nog steeds de beste is.

Lees verder

Jaarverslag 2015 NVvPO verschenen

Het jaarverslag 2015 van de NVvPO is verschenen. De NVvPO ligt goed op koers! De belangrijkste punten samengevat.

Lees verder

Symposium 'Zorg op maat in de huisartsenpraktijk'

Op 29 september is het symposium Zorg op maat in de huisartsenpraktijk van NHG, Pharos en Achterstandsfondsen.

Lees verder

Inloggen met e-mailadres

Vanaf 21 juni kun je op onze website inloggen met je e-mailadres in plaats van met je gebruikersnaam.

Lees verder

Saskia Sielias nieuwe voorzitter NVvPO

Tijdens de bestuursvergadering van de NVvPO op 14 juni is Saskia Sielias benoemd tot nieuwe voorzitter van de NVvPO.

Lees verder

Ikstopnu-website en telefoonlijn gelanceerd

Het Trimbos-instituut heeft de website Ikstopnu.nl en een bijbehorende Stoplijn gelanceerd. Opdrachtgever was het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport​.

Lees verder

Stagevergoeding SSFH per 1-1-2016 via werkgever

SSFH wijzigt per 1 januari van dit jaar, dus met terugwerkende kracht, de uitkeringsprocedure van de stagevergoeding. Dit heeft gevolgen voor zowel de stagiair als de werkgever (cq stagebieder).

Lees verder

Tegemoetkoming studiekosten zij-instromers huisartsenzorg

Ben je een zij-instromer? Dan kom je misschien nog in aanmerking voor een tegemoetkoming in de scholingskosten van maximaal 800 euro vanwege de campagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’ van de SSFH.

Lees verder

Meedoen aan onderzoek NDF diabetesjaargesprek

POH'ers kunnen meedoen met het grootschalige onderzoek van de NDF naar een nieuw gespreksmodel voor het diabetesjaargesprek. Dat onderzoek is onderdeel van het vorig jaar gestarte innovatieproject NDF Personalized Diabetes Care. Meedoen?

Lees verder

Signalen van beroerte onvoldoende herkend

Ruim tweederde van de Nederlanders herkent de drie meest voorkomende signalen - mond, spraak, arm - van een beroerte niet. Daardoor wachten Nederlanders vaak te lang met hulp zoeken. Herkenning en directe actie kan blijvend letsel voorkomen.

Lees verder

Diabetes en ramadan risicovolle combinatie

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en de Jan van Ooijenstichting hebben een toolbox Diabetes en ramadan ontwikkeld om het gesprek tussen zorgverleners en mensen met diabetes over ramadan te bevorderen.

Lees verder

Dag van de praktijkondersteuner op 23 mei

Dit jaar is de Dag van de praktijkondersteuner op 23 mei. Laat het je omgeving weten!

Lees verder

Doe mee met enquête Long Alliantie Nederland

Doe mee met de enquête van de Long Alliantie Nederland over de comorbiditeit van COPD en hartfalen.

Lees verder

Opnieuw diploma uploaden in PE online

Sta je al als diploma-geregistreerd in ons Kwaliteitsregister? Laat je zien en upload je diploma! Je kunt dat als NVvPO-lid gratis doen.

Lees verder

Algemene ledenvergadering op 26 mei

Leden van de NVvPO kunnen zich nu aanmelden voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 26 mei.

Lees verder

BigMove GGZ bewezen effectief

Recent evaluatieonderzoek naar de effecten van de BigMove GGZ-aanpak toont aan dat deze bijdraagt aan betere participatie, verbetering van de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven.

Lees verder

NVvPO steunt Rookvrije Generatie

Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat is de ambitie van de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. De NVvPO steunt deze actie van harte.

Lees verder

Doe mee met enquête NIVEL over arbeidsmarkt POH'er

Het NIVEL doet onderzoek naar de arbeidsmarkt van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk in Nederland. Het NIVEL nodigt POH'ers in een huisartsenpraktijk uit de enquête in te vullen.

Lees verder

Veilig werken in de huisartsenzorg

Agressie komt regelmatig voor in de huisartsenpraktijk. SSFH heeft daarom praktische tools, workshops en verdiepingstrainingen ontwikkeld om u te helpen bij het voorkomen van en omgaan met agressie.

Lees verder

Jan Kramer tijdelijk directeur NVvPO

Jan Kramer is bereid gevonden om tijdelijk het directeurschap van de NVvPO op zich te nemen tot het bestuur weer op volledige sterkte is.

Lees verder

Toelichting inschaling POH-Somatiek

Er komen veel vragen binnen over de beloning van de POH-S. Daarom deze toelichting.

Lees verder

PE-online ingericht voor nieuwe Kwaliteitsregister

PE-online, dat de registratie in het Kwaliteitsregister voor de NVvPO verzorgt, is geheel ingericht voor het nieuwe Kwaliteitsregister.

Lees verder

Hartstichting stopt 6 miljoen in onderzoek naar beroerte

De Hartstichting investeert 6 miljoen euro in nieuw onderzoek naar een betere behandeling van beroerte. Het doel is dat meer patiënten overleven en goed herstellen na een herseninfarct of hersenbloeding. De Hartstichting geeft hiermee gehoor aan de wens van patiënten, artsen en wetenschappers om de acute behandeling van beroerte te verbeteren.

Lees verder

Nog altijd veel vraag naar POH'ers

Er is nog steeds veel vraag naar praktijkondersteuners en de verwachting is dat dat voorlopig ook zo blijft. Bovendien is te zien dat het takenpakket verandert en dat de zorgvraag groeit en complexer wordt.

Lees verder

Fietsactie voor diabetes type 1

Heel Nederland fietst van 28 maart tot en met 23 april 2016 voor diabetes type 1! Doe ook mee met de fietsactie van DVN en JDRF.

Lees verder

POH-S blijft onderdeel van team huisartsenpraktijk

De functie van praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek (POH-S) blijft bestaan, naast de toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Hierover is een akkoord bereikt.

Lees verder

NVvPO zoekt bestuursleden

Wilt u zich inzetten voor de belangenbehartiging van POH'ers? De NVvPO is op zoek naar meerdere algemene bestuursleden.

Lees verder

Carola de Ridder stapt op als voorzitter

Na 7,5 jaar voorzitterschap heeft Carola de Ridder besloten om per direct haar functie als voorzitter van de NVvPO neer te leggen.

Lees verder

Teksten cao Huisartsenzorg gereed

De teksten van de cao Huisartsenzorg 1 maart 2015 - 1 maart 2017 zijn gereed. Zo ook de teksten van de FWHZ en de levensloopregeling.

Lees verder

CGR geeft instructie toedieningsapparaten

Het CGR heeft een kader aangegeven voor wat volgens de Gedragscode Geneesmiddelenreclame wel en niet mag wat betreft instructies en voorlichting over toedieningsapparaten.

Lees verder

Kwaliteitsregister wijzigt per 1 januari

De certificering en accreditatie bij de NVvPO gaan wijzigen. Daarmee hebben de leden ingestemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 november. Met de wijzigingen sluiten we aan bij de bepalingen in de cao Huisartsenzorg.

Lees verder

Zorgmodule Bewegen gepresenteerd

Op 15 december 2015 is de Zorgmodule Bewegen gepresenteerd. De Zorgmodule beschrijft de generieke beweegzorg voor mensen met (een hoog risico op) een chronische aandoening.

Lees verder

Opleidingen in één overzicht

Opleidingen voor de praktijkondersteuner somatiek, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg en doktersassistent zijn voor het eerst in kaart gebracht.

Lees verder

Meld een stageplaats aan!

Heeft uw huisartsenpraktijk een stageplaats voor een POH'er of doktersassistent? Meld dit aan!

Lees verder

Toelichting inschaling POH-Somatiek in schaal 7

Cao-partijen zijn bezig met het vaststellen van de definitieve teksten van de nieuwe cao Huisartsenzorg. Er is nu meer duidelijkheid over de inschaling van de POH-S in schaal 7.

Lees verder

NVvPO zoekt lid registratiecommissie

Wilt u zich inzetten voor een goed beheer van het Kwaliteitsregister? Dan is de functie van lid van de registratiecommissie bij de NVvPO vast een nieuwe uitdaging voor u.

Lees verder

Belangrijkste punten cao huisartsenzorg

De cao Huisartsenzorg 1 maart 2015-1 maart 2017 is definitief. Wat zijn de belangrijkste punten?

Lees verder

Regionale bijeenkomsten Gezonde Wijk

In november en december vinden vier netwerkbijeenkomsten plaats over de vraag hoe u als professional uit de huisartsenvoorziening samen met welzijn en publieke gezondheid kunt werken aan gezondere bewoners.

Lees verder

NVvPO zoekt bestuurslid

Wilt u zich inzetten om de belangen van praktijkondersteuners te behartigen? Dan is de functie van algemeen bestuurslid bij de NVvPO vast een nieuwe uitdaging voor u. 

Lees verder

Algemene ledenvergadering op 21 november

Leden van de NVvPO kunnen zich nu aanmelden voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 21 november.

Lees verder

DVN eist aanpassing preferentiebeleid Menzis

Volgens Diabetesvereniging Nederland passeert Menzis patiënten en artsen met hun preferentiebeleid.

Lees verder

NVvPO is benieuwd naar uw mening!

Op 16 oktober is een enquête uitgegaan naar al onze leden. We zijn benieuwd naar uw mening over de NVvPO!

Lees verder

Campagne 'Nieuwe zorg, nieuwe kansen' van start

Op 14 oktober start de zoektocht naar 600 ervaren zorgprofessionals die een overstap willen maken naar de huisartsenzorg.

Lees verder

POH-bijeenkomst samenwerken, rouw en eenzaamheid

Donderdag 19 november is er een gratis bijeenkomst in Duiven over samenwerken, rouw en eenzaamheid.

Lees verder

Ministerie organiseert actiedag Merkbaar minder regeldruk!

Het ministerie van VWS organiseert woensdag 28 oktober de Actiedag 'Merkbaar minder regeldruk'. 

Lees verder

Ruim 90 procent leden voor principeakkoord cao

Maar liefst 92 procent van de NVvPO-leden die hun stem hebben uitgebracht voor of tegen het principeakkoord cao Huisartsenzorg hebben ingestemd met dit principeakkoord. 

Lees verder

Neem virtueel deel aan FITTER-congres

Doe gratis virtueel mee aan het FITTER-congres in Rome over de toekomstige richtlijnen over injectietechniek.

Lees verder

SSFH werft 600 zij-instromers

De SSFH gaat zich inspannen om 600 extra medewerkers te werven uit andere zorgbranches, waar nu en de komende tijd een overschot aan personeel ontstaat.

Lees verder

Campagne Stoptober begonnen

De maand oktober is weer Stoptober! Doe mee en laat uw patiënt kennismaken met Stoptober.

Lees verder

Nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

In de nieuwe Zorgmodules Leefstijl staan richtlijnen over leefstijladvisering voor de huisarts en andere zorgverleners.

Lees verder

Handleiding Zorgen voor Zelfzorg verschenen

Vilans en ZonMw hebben de Handleiding Zorgen voor Zelfzorg gelanceerd. Met deze handleiding voor zorggroepen en zorgverleners krijgen patiënten met een chronische aandoening de kans zelfzorg beter toe te passen.

Lees verder

Behoeftepeiling POH-Somatiek

Waar hebben praktijkondersteuners somatiek (POH-S) behoefte aan? Dat inventariseert Caransscoop samen met de NVvPO.

Lees verder

Vraag nu de gratis DiaClin Probeerset aan!

DiaClin biedt een zelfzorglijn speciaal voor mensen met diabetes gericht op de vier meest voorkomende klachten. Ervaar de producten zelf en optimaliseer uw adviesgesprek tijdens de jaarcontrole.

Lees verder

Komt u ook naar de POH-regiobijscholing?

De NVvPO komt naar u toe! In het najaar organiseert de NVvPO voor het eerst de POH-regiobijscholingen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van veel leden.

Lees verder

Principeakkoord cao Huisartsenzorg bereikt

Op 21 juli 2015 hebben werkgevers- en werknemerspartijen een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Huisartsenzorg. De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017.

Lees verder

Behandel uw patiënt met SMARTsize – meld u aan!

Heeft u als POH'er interesse in een praktische en effectieve methode om uw patiënt met overgewicht/obesitas te begeleiden? Meld u dan nu aan om het nieuwe programma SMARTsize uit te proberen!

Lees verder

Testers arbeidsmarktcampagne gezocht

SSFH zoekt POH's en doktersassistenten voor het testen van een eerste concept van een arbeidsmarktcampagne.

Lees verder

Miriam Wijker stopt als bestuurslid

Miriam Wijker stopt met haar werkzaamheden voor het bestuur van de NVvPO.

Lees verder

Bereikbaarheid NVvPO tijdens vakantie

Ons kantoor is gesloten van 16 juli tot en met 9 augustus. U kunt wel mailen.

Lees verder

Jaarverslag 2014: Verbinden door professionaliseren

Het jaarverslag over 2014 van de NVvPO is verschenen. Centraal stond het verbinden van de leden door professionaliseren. 

Lees verder

Oproep kandidaten ondernemingsraad Gelderse Vallei

Wilt u zich kandidaat stellen voor de or van Huisartsen Gelderse Vallei? Geef u nu op!

Lees verder

Hogere stagevergoeding praktijkondersteuners

De stagevergoeding van praktijkondersteuners wordt verhoogd van 100 naar 150 euro per maand.

Lees verder

Programma NVvPO-congres bekend

Laatste kans om u aan te melden voor het jaarlijkse NVvPO-congres!

Lees verder

22 mei: Dag van de praktijkondersteuner

Toon op 22 mei uw waardering door de praktijkondersteuner in het zonnetje te zetten!

Lees verder

NOS: 'Ouderen krijgen thuis te weinig zorg'

Huisartsen en wijkverpleegkundigen zien in hun dagelijkse praktijk steeds meer ouderen die vereenzamen of slecht eten en drinken. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Lees verder

Diabetesvereniging in gesprek met zorgverzekeraars

Diabetesvereniging Nederland gaat met diverse zorgverzekeraars in overleg over betere diabeteszorg. Welke plannen hebben ze? Ook legt ze voorstellen voor verbeteringen neer.

Lees verder

Cao-overleg Huisartsenzorg loopt vast

De werknemersorganisaties NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO hebben in de weken voor Pasen het overleg over de cao Huisartsenzorg 2015 opgeschort.

Lees verder

Nomineer uw collega voor de POH Award 2015

Verdient uw collega de titel POH'er van het jaar 2015? Nomineer haar of hem dan snel!

Lees verder

Hartstichting start campagne Elke dag telt

De Hartstichting lanceert op 30 maart een nieuwe corporate campagne: 'Elke dag telt'. Hiermee wil de organisatie het onverwachte karakter van hart- en vaatziekten én de impact op de directe omgeving van het slachtoffer onder de aandacht brengen van iedereen in Nederland. 

Lees verder

Burgerhulpverleners gezocht

Meld u nu aan als burgerhulpverlener en handel bij een hartstilstand. Als praktijkondersteuner heeft u daarvoor waardevolle competenties.

Lees verder

Eindrapportage transitie POH-S verschenen

Aanbevelingen over toekomst POH-S staan in net verschenen rapportage van SSFH.

Lees verder

SSFH komt met aanbevelingen over toekomst POH-S

SSFH komt met aanbevelingen over toekomst praktijkondersteuner huisartsenzorg.

Lees verder

Gratis inschrijven Longdagen 21 en 22 april

Hét nationale congres over longen en longziekten is gratis toegankelijk voor leden van de NVvPO.

Lees verder

Change Day 2015: Samen voor beter!

Deel je verbeteractie of nieuwe ideeën voor de zorg.

Lees verder

Directeur NVvPO stapt op

De directeur van de NVvPO, de heer Freek van der Meulen, heeft per direct zijn directeurschap neergelegd.

Lees verder

Bijeenkomsten Preventie in de buurt

Ga aan de slag voor gezondere en vitale burgers!

Lees verder

Nieuw functie- en competentieprofiel POH-GGZ

Een nieuw functie- en competentieprofiel voor praktijkondersteuner GGZ is ontwikkeld.

Lees verder

Inzet werknemers cao-onderhandelingen 2015

Werknemerspartijen hebben hun inzet bepaald voor de onderhandelingen over de cao Huisartsenzorg 2015.

Lees verder

Nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015

De Nederlandse Diabetes Federatie heeft de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes gepresenteerd.

Lees verder

Nieuwe editie Gouden Idee voor COPD

Doe mee en inspireer je vakgenoten, help de patiënt en steun het Longfonds!

Lees verder

Alzheimer Assistent op app

Praktische en morele steun via smartphone.

Lees verder

Productmagazine FrieslandCampina vernieuwd

FrieslandCampina heeft haar online productenmagazine vernieuwd.

Lees verder

Praat mee op Pakketscan.nl diabetes

Zorginstituut Nederland nodigt patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars uit om mee te praten over diabetes.

Lees verder

Zorgmodule Voeding in register ZIN

De Zorgmodule Voeding is officieel opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland (ZIN).

Lees verder

Vergoeding glucosemeters en teststrips

Diabetespatiënten worden steeds vaker gedwongen over te stappen op andere diabeteshulpmiddelen.

Lees verder

Onderzoek Interdisciplinair samenwerken

Wat komt u tegen in het samenwerken met vrijwilligers/mantelzorgers en met professionals uit andere organisaties en andere beroepen?

Lees verder

Nieuw competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisarts

Er is een competentieprofiel met bijbehorende eindtermen vastgesteld voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige.

Lees verder

Nieuwe website!

Overzichtelijker, in een frisse, hedendaagse vormgeving en gebruikmakend van de nieuwste technieken. Dat is de nieuwe website van de NVvPO.

Lees verder

Vergoeding begeleiding stagiairs

Huisartsenpraktijken en huisartsenposten die een stageplaats bieden aan doktersassistenten of praktijkondersteuners in opleiding, kunnen een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van de praktijkbegeleiding bij de SSFH.

Lees verder

Voorzitter NVvPO over app 5minuteninfo

NVvPO-voorzitter Carola de Ridder is door SmartHealth gevraagd een nieuwe eHealth-applicatie uit te testen. Het ging om POH 5minuteninfo, een (online) programma gericht op de educatie van onder andere diabetespatiënten.

Lees verder

Nieuwe inhalatieprotocollen

Long Alliantie Nederland heeft eenduidige inhalatieprotocollen en gebruiksaanwijzingen ontwikkeld.

Lees verder

Betere zorg bij hart- en vaatziekten

Steeds meer mensen met een hart- of vaatziekte of een hoog risico daarop krijgen betere zorg. Onderzoek laat zien dat de (fysieke) kwaliteit van leven verbetert. Ook gaan patiënten meer bewegen en neemt het aantal rokers af. Patiënten zijn over het algemeen tevreden over de zorg.

Lees verder

Akkoord Asscher sectorplan

De sociale partners in de huisartsenzorg, verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), zijn verheugd over de goedkeuring van het sectorplan ‘Zeshonderd extra banen in de huisartsenzorg’ door minister Asscher (SZW).

Lees verder

Bestuursleden herkozen

Op zaterdag 4 oktober 2014 was de algemene ledenvergadering (ALV) van de NVvPO. Miriam Wijker en Carola de Ridder zijn voor nog een periode van vier jaar herkozen.

Lees verder

CAB-H opgericht

SSFH is het Centrum voor Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding voor de Huisartsenzorg gestart.

Lees verder

Doe mee met eerste POH-dag

DOKh organiseert in nauwe samenwerking met de NVvPO de eerste POH-dag! Doe mee!

Lees verder

Diabetescursus stap voor stap

In november en december 2014 organiseert de Stichting Diabetes Platform Nederland de nascholing ‘Diabetescursus stap voor stap’. Op 10 verschillende data en locaties kunnen huisartsen, praktijkondersteuners en (diabetes)verpleegkundigen deze nascholing volgen.

Lees verder

POH-congres 2015

De datum voor het achtste Nationaal POH Congres is gepland! Zet alvast in uw agenda: het volgende congres is op 28 mei 2015 in de ReeHorst in Ede.

Lees verder

Big5 Lustrumcongres

Op donderdag 11 december 2014 vindt het Big5 Lustrumcongres plaats in de ReeHorst te Ede. Het congres staat dit jaar in het teken van ouderen.

Lees verder

Nieuwe cao Huisartsenzorg

Onlangs is er een akkoord bereikt rond de nieuwe cao Huisartsenzorg. De nieuwe cao geldt voor de jaren 2014 en 2015. De NVvPO is een van de gesprekspartners in de cao-onderhandelingen.

Lees verder

Vragen over transitiefase POH-S

Het projectplan 'Transitiefase POH-S' heeft veel vragen opgeroepen. Doel van het project is om juist op deze vragen antwoord te krijgen. De NVvPO doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid en helderheid te verschaffen.

Lees verder

POH-congres scoort hoog

De congresbezoekers van het laatste POH-congres waren erg tevreden over het congres. Dat bleek uit de ingevulde evaluatieformulieren.

Lees verder

Succesvol Nationaal POH Congres 2014

De praktijkondersteuners waren weer massaal aanwezig op hun 7e Nationaal POH Congres in de Reehorst in Ede-Wageningen. Kern van de dag was dat er spannende tijden voor de praktijkondersteuner naderen.

Lees verder

Themadag ouderenzorg

De NVvPO biedt in samenwerking met nascholingsbureau ChristelCare scholingen aan op het gebied van ouderenzorg. Dit najaar zijn er drie themadagen in Doetinchem, Assen en Breda. Onderwerp is ‘Geneesmiddelen en ouderen’.

Lees verder

SSFH: groot tekort aan praktijkondersteuners

Aan praktijkondersteuners is nog steeds een groot tekort. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

Lees verder

Oproep voor redactieraad

Ons blad de POH verschijnt vier keer per jaar. We zijn op zoek naar versterking van de redactieraad van het blad. Wilt u meehelpen?

Lees verder

Op adem na borstkanker

Nieuw online zelfhulpprogramma helpt vrouwen bij emotioneel herstel na borstkanker.

Lees verder

Nieuw boek van bestuurslid Saskia Duvekot

NVvPO-bestuurslid Saskia Duvekot heeft een boek uitgegeven met als titel Triëren in de praktijk.

Lees verder

Kennisplein Chronische Zorg van start

Steeds meer kwetsbare ouderen willen of moeten langer thuis blijven wonen. Hoe organiseer je de eerstelijns zorg voor deze ouderen zo goed mogelijk? Op het Kennisplein Chronische Zorg vind je nu praktijkgerichte kennis en praktische tools die helpen de ouderenzorg in de eerste lijn te verbeteren.

Lees verder

Meld bijwerkingen!

Om de veiligheid van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten goed te kunnen bewaken, is het belangrijk dat consumenten veel vaker melding maken van bijwerkingen die zij ervaren.

Lees verder

Zorgverleners tevreden met voortbestaan keuzevrijheid patiënt

Huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, logopedisten en apothekers juichen het besluit toe om de vrijheid van de patiënt bij het kiezen van een eigen zorgverlener te laten voortbestaan.

Lees verder

SSFH dient sectorplan in bij SZW

Op 22 mei 2014 hebben werkgevers- en werknemerspartijen in de huisartsenzorg, verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW.

Lees verder

In de spotlights