Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Lidmaatschap

Meerwaarde lidmaatschap

Alle praktijkondersteuners, zowel POH-S als POH-GGZ, kunnen lid worden van de NVvPO. Als lid van de NVvPO ontvang je vier keer per jaar het vaktijdschrift de POH. Verder kun je gebruikmaken van verschillende onderdelen van de website. Je kunt diverse werkgerelateerde bestanden downloaden en het geaccrediteerde scholingsaanbod bekijken. Verder heb je toegang tot je persoonlijke kwaliteitsregister en kun je je gratis als diploma-geregistreerd aanmelden. Daarnaast behartigt de NVvPO je belangen als POH’er onder meer in de cao-onderhandelingen.

Juridisch advies

Ook kun je als lid vragen op juridisch gebied eenmalig kosteloos voorleggen aan onze jurist. Mocht er een vervolg nodig zijn, dan krijg je als lid korting op het uurtarief van de jurist.

De IZZ Zorgverzekering

De NVvPO heeft er als cao-partij voor gezorgd dat je via de cao Huisartsenzorg een zorgverzekering met korting kunt afsluiten. Je kunt kiezen voor de IZZ Zorgverzekering of het ONVZ Vrije Keuze Zorgplan. Je werkgever betaalt ook nog eens mee aan je zorgverzekering. De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ voor de Zorg. En omdat de IZZ Zorgverzekering specifiek van en voor mensen in de zorg is, is de NVvPO nader gaan samenwerken met VGZ voor de Zorg. Dat betekent extra’s voor onze leden in de vorm van onder meer korting en zinvolle inhoudelijke informatie.

Meer informatie

Kosten en betaling

Het lidmaatschapsgeld voor 2018 is 60 euro per jaar en wordt per automatische incasso afgeschreven of betaal je per iDeal, afhankelijk van wat je hebt doorgegeven. Voor studenten is het lidmaatschap 30 euro (alleen eerste jaar, daarna reguliere tarief). Het lidmaatschap geldt voor één kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. De factuur van het lidmaatschap wordt per e-mail verzonden. Het is daarom belangrijk dat je als lid je e-mailadres actueel houdt. Dat kan door in te loggen op de site. Je kunt dan je gegevens aanpassen.

De werkgever vergoedt volgens de cao Huisartsenzorg 70 procent van de lidmaatschapskosten.

Kosten Kwaliteitsregister

Leden betalen niets voor opname als diploma-geregistreerd in het Kwaliteitsregister, voor kwaliteit-geregistreerd eenmaal in de vijf jaar 55 euro. Niet-leden betalen een jaarlijks bedrag van 35 euro voor opname in het Kwaliteitsregister en daarnaast voor kwaliteit-geregistreerd eenmaal in de vijf jaar 55 euro.

De werkgever vergoedt deze kosten volgens de cao Huisartsenzorg eens in de vijf jaar met een maximum van 75 euro, behalve de kosten voor diploma-geregistreerd zijn voor niet-leden.

Betalingsvoorwaarden NVvPO

Contributieopbouw

Normaal lidmaatschap

  • Aanmelding van 1 januari tot 1 juli: volledige contributie
  • Aanmelding van 1 juli tot 1 oktober: halve bedrag aan contributie
  • Aanmelding van 1 oktober tot en met 31 december: geen contributie


Studentenlidmaatschap

  • Aanmelding van 1 januari tot 1 juli: volledige studentencontributie
  • Aanmelding van 1 juli tot 1 oktober: geen contributie voor de rest van het jaar, volgende jaar normale contributie (normaal lidmaatschap)
  • Aanmelding van 1 oktober tot en met 31 december: geen contributie, volgende jaar studentencontributie, daaropvolgende jaar normale contributie (normaal lidmaatschap)


Actiecodes
Per actie een nader omschreven gereduceerd tarief.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden als lid van de NVvPO (of alleen als deelnemer aan het Kwaliteitsregister) door onderstaande velden in te vullen. Je ontvangt dan een welkomstbrief met nadere informatie.

Afmelden

Het lidmaatschap van de NVvPO is geldig tot en met 31 december van het lopende jaar en wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij je voor 1 december hebt opgezegd. Dat geldt ook als je je alleen maar hebt aangemeld voor het Kwaliteitsregister. Opzeggen kan door een mail te sturen naar het secretariaat van NVvPO (geen ander e-mailadres gebruiken). Graag je naam, adres en lidnummer aangeven. We horen ook graag de reden van opzegging. Na opzegging via dit e-mailadres ontvang je een bevestiging. Die geldt als opzeggingsbewijs. Heb je die niet ontvangen? Dan is je afmelding niet doorgekomen! Bedenk wel dat als je opzegt als lid van de NVvPO en in het Kwaliteitsregister wilt blijven, je vanaf dat moment een jaarlijkse bijdrage van 35 euro moet betalen voor opname in het Kwaliteitsregister.

Aanmelden