Openbaar Kwaliteitsregister

De NVvPO houdt een actueel register bij van alle geregistreerde praktijkondersteuners. Dit Kwaliteitsregister is openbaar en erkend door de cao-partijen Huisartsenzorg. Praktijkondersteuners kunnen zich op twee manieren inschrijven in ons Kwaliteitsregister. Wilt je dit register raadplegen, klik hier.

Waarom registreren?

Praktijkondersteuners die in het Kwaliteitsregister staan, kunnen aantonen dat zij hun vak verstaan. Hierdoor zien patiënten, werkgevers, zorgverzekeraars of andere disciplines dat ze te maken hebben met professionals die hun kennis en kunde op peil houden. Komen praktijkondersteuners niet voor in het Kwaliteitsregister, dan zijn ze of niet geregistreerd of ze hebben ervoor gekozen om niet openbaar zichtbaar te zijn in het Kwaliteitsregister.

Diploma-geregistreerd

Als diploma-geregistreerd geef je aan een diploma te hebben behaald zoals omschreven in het Reglement Kwaliteitsregister POH.

Kwaliteit-geregistreerd

Als kwaliteit-geregistreerd laat je zien dat je na je opleiding voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten hebt ontplooid om te komen tot een hoge kwaliteitsstandaard. Je toont hiermee aan dat je aan deskundigheidsbevordering doet en investeert in het verwerven en bijhouden van je kennis en vaardigheden.

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring