Voortgang functieprofiel Praktijkmanager

Eerder berichtten we dat de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) samen met het Landelijk Netwerk Managers 1Lijn (LNM1L) en de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM) hebben besloten om gezamenlijk een gedifferentieerd functie- en competentieprofiel van de Praktijkmanager vast te stellen en aan te bieden aan de cao-tafel Huisartsenzorg.

Onderstaand een overzicht van de stappen die tot nu toe door de partijen gezamenlijk zijn genomen en een bijhorende tijdsplanning.

Functiebeschrijvingen
De NVvPM en het LNM1GL hebben allebei een functiebeschrijving van de Praktijkmanager opgesteld en laten wegen door FWG. Dit heeft geresulteerd in een basis en plus variant. FWG is de specialist in functiewaardering voor de zorgsector.

Cao-overleg
Op 6 november 2018 zetten de NVvPO en de NVDA ter voorbereiding tot besluitvorming, beide functiebeschrijvingen Praktijkmanager (basis en plus variant) op de agenda van het cao-overleg (Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen).

Akkoord inhoud
In de werkgroep Functiewaardering wordt vervolgens besproken of werkgevers- en werknemerspartijen het eens zijn over de inhoud van de functiebeschrijvingen. Indien iedereen akkoord is wordt de functiebeschrijving Praktijkmanager (basis en plus variant) voor definitieve onafhankelijke weging voorgelegd aan FGW. Bij formeel akkoord van de cao-partijen op het advies van FWG, kunnen de functieprofielen in het FWG handboek worden opgenomen.

Hoe nu verder?
Naar verwachting wordt het functieprofiel Praktijkmanager (basis en plus variant) met ingang van de nieuwe cao (1 maart 2019) opgenomen in het functiewaarderingshandboek FWHZ en verspreid naar zorgverzekeraars en opleidingsinstituten.

De NVvPO, NVDA, LNM1L en NVvPM houden gezamenlijk hun leden en andere stakeholders op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overig nieuws

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring