Start campagne: Mijn baan in de praktijk

De campagne ‘Mijn baan in de praktijk’ moedigt potentiële werknemers aan om een loopbaan in de huisartsenzorg te starten. Om te laten zien hoe zinvol en leuk het is om er te werken als praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, doktersassistente en triagist. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de sociale partners aan de cao-tafel Huisartsenzorg, verenigd in de SSFH. De NVvPO maakt hiervan onderdeel uit. Bekijk hier de online campagne waaraan jouw collega's hebben deelgenomen.

Mijn baan in de praktijk
Uit onderzoek blijkt dat 77,4% van de huisartsen en gezondheidscentra momenteel moeilijk vervulbare vacatures heeft (AZW-werkgeversonderzoek van het CBS, 2019). De arbeidsmarktcampagne ‘Mijn baan in de praktijk’ attendeert mbo- en hbo-studenten en ook zij-instromers op hoe waardevol en leuk het is om te werken in de huisartsenzorg. Deze online campagne laat de buitenwereld kennismaken met de verschillende banen in de huisartsenzorg en om aan te moedigen een loopbaan in deze zorgtak te starten. Uit onderzoek blijkt dat 77,4% van de huisartsen en gezondheidscentra momenteel moeilijk vervulbare vacatures heeft (AZW-werkgeversonderzoek van het CBS, 2019). Unieke en persoonlijke videoportretten van praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en triagisten benadrukken de unieke én leuke kanten van het vak. Het platform belicht de persoonlijke interactie met de patiënt, het teamwork, de regelmatige werktijden en de verschillende ontwikkelmogelijkheden. “Laten we aan de buitenwereld tonen dat huisartsenzorg prachtig en zinvol is en een mooi carrièreperspectief biedt”, aldus Petra Portengen, voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

Vol trots werken in de huisartsenzorg
Ruim 75% van de Nederlanders gaat één of meerdere keren per jaar naar de huisarts. De vraag naar huisartsenzorg stijgt, maar het personeelsbestand blijft gelijk of daalt zelfs in sommige regio’s. Het werken in de huisartsenzorg is vaak negatief in het nieuws. De tekorten aan huisartsen, doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, de moeite die het kost om aan een stageplek te komen, de agressie op de werkvloer en de werkdruk worden veelvuldig opgepakt door de media. Zonder hieraan voorbij te gaan, wil de SSFH de positieve kanten van huisartsenzorg belichten en zo bijvoorbeeld studenten en zij-instromers warm maken voor de sector. Daarnaast roept de SSFH de zorgprofessionals op om krachtig en vol trots uit te stralen hoe belangrijk het werk is dat zij iedere dag doen.

De campagne belicht de positieve kanten van huisartsenzorg en wil zo bijvoorbeeld studenten en zij-instromers warm maken voor de sector. Daarnaast roepen de partijen zorgprofessionals op om krachtig en vol trots uit te stralen hoe belangrijk het werk is dat zij iedere dag doen.

Meer informatie
https://mijnbaanindepraktijk.nl/

Overig nieuws

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring