Standpunt NVvPO Overgangsregeling Wet BIG II

Al eerder berichtte de NVvPO over de overgangsregeling betreffende de Wet BIG II, die minister Bruins met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers overeen was gekomen. De afgelopen periode is er veel onrust ontstaan over deze overgangsregeling en dit leidde tot vragen in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Onrust
De onrust over de overgangsregeling is ontstaan, omdat hbo-v‘ers die voor 2012 hun opleiding hebben behaald en mbo- en/of inservice opgeleiden zonder verpleegkundige opleiding op NLQF 6 niveau terug naar de schoolbanken moeten om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan regieverpleegkundigen. Aangezien de post-hbo opleidingen tot POH en POH-ggz niet worden gezien als verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6 niveau betekent dit dat veel collega’s zich moeten laten bijscholen om zich in te kunnen laten schrijven als regieverpleegkundige.

Mede naar aanleiding van deze onrust heeft Minister Bruins besloten om in overleg met partijen na de zomer te bezien welke vervolgstappen nu wenselijk zijn. Het streven is dat dit overleg met bovengenoemde partijen eind van de zomer zal plaatsvinden. Dit geeft de Minister meer tijd om met een aanvullend of verbeterd advies inzake de overgangsregeling te komen. Mits de partijen daar gezamenlijk achter staan.

NVvPO standpunt
De overgangsregeling is vastgesteld door minister Bruins in overleg met o.a. V&VN, NU ’91, CNV en de FNV. Tijdens de afgelopen periode zijn er echter steeds meer signalen gekomen van verpleegkundigen en andere betrokkenen, die zich niet kunnen vinden in de overgangsregeling. De NVvPO heeft eerder gecommuniceerd over de overgangsregeling. Nu de overgangsregeling waarschijnlijk aangepast zal worden, willen we er op aandringen dat de kennis en ervaring, waarover collega POH'ers, POH-ggz’ers en de toekomstige Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg niet verloren gaat. Ons standpunt is en blijft dat er binnen de huisartsenzorg vloeibare doorstroommogelijkheden en loopbaanperspectieven mogelijk moeten zijn dat de zorg die wordt verleend door onze leden en de zorgcollegae in de huisartsenzorg en bij de gezondheidscentra veelal van hoge kwaliteit is. Dit wordt wat ons betreft niet alleen bepaald door diploma’s, zoals nu is vastgelegd in de overgangsregeling. Tevens maken wij ons zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg en de toekomst van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige huisartsenzorg met en zonder verpleegkundige vooropleiding. Wij streven naar diversiteit en inclusiviteit in de huisartsenzorg!

In gesprek met de minister?
Tijdens het zomerreces heeft de NVvPO aan Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) gevraagd de Minister te verzoeken het SSFH aan de BIG II tafel uit te nodigen om mee te kunnen adviseren over de verpleegkundige status van zorgprofessionals in de huisartsenzorg en bij gezondheidscentra. We geloven erin dat we met het SSFH (waarmee we de volledige huisartsenzorg vertegenwoordigen) sterker staan en dat we aan tafel de prangende zaken in de voorgestelde wet BIG II kunnen omvormen tot een registratietool waarbij de vooropleiding van de POH, de POH-ggz en de toekomstige Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH) niet (altijd) leidend is, maar juist de ontwikkeling van deze professionals voorop staat.

Meer informatie
Mocht je vragen hebben over de overgangsregeling of willen delen wat de overgangsregeling voor jou persoonlijk betekent, dan kan dat via ons contactformulier. Natuurlijk houden we je  via onze website en andere communicatiekanalen op de hoogte van het laatste nieuws inzake dit dossier.

Overig nieuws

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring