SSFH keurt vier projecten stimuleringsregeling stageplaatsen goed

De huidige situatie op de arbeidsmarkt zorgt voor een tekort aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. SSFH heeft daarom een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Hiermee worden gezamenlijke regionale initiatieven gestimuleerd en ondersteund die leiden tot meer en betere stageplaatsen.

De eerste vier initiatieven zijn inmiddels goedgekeurd en de eerste positieve effecten van de stimuleringsregeling zijn al zichtbaar. Op diverse plekken worden projecten opgezet en gaan organisaties met elkaar en met het onderwijs in gesprek om zowel de stages als de kwaliteit van het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. SSFH is hier erg blij mee, want een gezamenlijke aanpak van de arbeidsmarktproblematiek in de regio heeft meer kans van slagen en draagt bij aan duurzamere oplossingen.

Lees hier meer over de goedgekeurde initiatieven.

Deze stimuleringsmaatregel is tevens voor POH initiatieven beschikbaar.

Overig nieuws

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring