Praktijkondersteuners over ‘Goed voor elkaar’

Tijdens NVvPO DOET! op 14 en 21 november vulden bijna 100 praktijkondersteuners een blauw en groen kaartje met vragen over ‘duurzaam inzetbaar’ in, met als tegenprestatie een fraai waterflesje: Goed voor elkaar! Bij ‘duurzaam inzetbaar’ gaat het erom dat je gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief bent, nu en in de toekomst. Populair gezegd: dat je op een goede manier werkend je pensioen haalt. De ingevulde kaartjes geven een mooi inkijkje hoe het onderwerp bij de POH’s leeft.

Heb jij het goed voor elkaar?
De blauwe kaartjes gaan over de medewerker zélf: wat heb jij gedaan en wat ben je van plan te gaan doen? Zie het volgende overzicht voor de top 7 van de onderwerpen (tussen haakjes staat het percentage van de kaartjes waarop het onderwerp wordt genoemd). 

 Wat heb jij afgelopen drie jaar gedaan om   duurzaam inzetbaar te blijven?

 Wat wil je er komend jaar aan gaan doen?

 1. Scholing en ontwikkeling (60%)
 2. Ontspannen (20%)
 3. Bewegen (15%)
 4. Overleg (15%)
 5. Grenzen bewaken (11%)
 6. Collegialiteit (8%)
 7. Intervisie (8%)
 1. Scholing en ontwikkeling (57%)
 2. Organisatie van het werk (20%)
 3. Overleg (18%)
 4. Ontspannen (14%)
 5. Grenzen bewaken (11%)
 6. Collegialiteit (9%)
 7. Meedenken (9%)

 

De onbetwiste nummer één is scholing en ontwikkeling. De afgelopen drie jaar heeft 60% van de praktijkondersteuners op dat vlak iets gedaan. Gezien de drukte op het werk is het niet verwonderlijk dat ook ‘ontspannen’ en ‘grenzen bewaken’ hoog op het lijstje staan. Daarbij gaat het om zaken als voldoende nachtrust, vrije dagen, leuke dingen naast het werk doen en de balans werk-privé goed houden. Bewegen houdt de geest én het lichaam in conditie. Genoemd worden met name fietsen naar het werk en sporten. Voor praktijkondersteuners is goed overleg erg belangrijk: met hun werkgever(s), doktersassistenten, andere disciplines en andere POH’s. Collegialiteit en intervisie liggen in het verlengde daarvan.

Beter organiseren en meedenken
Het lijstje voor het komend jaar toont natuurlijk veel overlap met het eerste lijstje. Op sommige kaartjes staat zelfs iets als: “zo doorgaan!”. Maar het bevat ook twee nieuwe onderwerpen. Een deel van de praktijkondersteuners is van plan het werk anders te organiseren. Denk aan een betere agendaplanning, ‘lean’ werken, meer afwisseling en een goede taakverdeling met de doktersassistenten. En ze willen graag meedenken en -praten over ontwikkelingen op het werk.

Zorgen jullie op het werk goed voor elkaar?
De groene kaartjes gaan over de organisatie: wat gaat er goed en wat kan er beter? Op de eerste vier plaatsen van wat er goed gaat staan onderwerpen die we in het eerste overzicht ook al tegenkwamen. ‘Aandacht en waardering’ en ‘sfeer’ staan op plek vijf en zes. Er is aandacht voor elkaars lief en leed. “Elke dag halfuur koffie en ei kwijt”, schrijft iemand. Dat de huisarts geregeld vraagt hoe en gaat en inzicht heeft in wat je doet, doet de praktijkondersteuners goed. Een ander punt waar POH’s tevreden over zijn, is de vrijheid over de eigen werkindeling en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
 

 Wat gaat er op jouw werk goed op het gebied
 van ‘duurzaam inzetbaar’?

 Welke verbetermogelijkheden zie jij?
 Wat heb je nodig?

 1. Scholing en ontwikkeling (26%)
 2. Collegialiteit (24%)
 3. Overleg (23%)
 4. Organisatie van het werk (18%)
 5. Aandacht en waardering (17%)
 6. Sfeer (13%)
 7. Vrijheid (10%)
 1. Organisatie van het werk (22%)
 2. Scholing en ontwikkeling (21%)
 3. Overleg (21%)
 4. Aanpak van werkdruk (14%)
 5. Aandacht en waardering (10%)
 6. Loopbaanbeleid (10%)
 7. Betere arbeidsvoorwaarden (9%)

 

Verbeterpunten
Bovenaan het lijstje verbeterpunten staat de organisatie van het werk. Een greep uit de antwoorden: heldere taakverdeling, betere samenwerking tussen disciplines, meer gebruikmaken van elkaars kwaliteiten, goede balans tussen patiëntgebonden en andere taken en efficiënter omgaan met tijd. Ook is er vraag naar meer en beter overleg.

Op de tweede plaats staat scholing en ontwikkeling. Opmerkelijk, want het staat ook bovenaan het linker rijtje. Praktijkondersteuners vragen bijvoorbeeld om goede, inhoudelijke vervolgcursussen na de basisopleiding, om duidelijkheid over het gewenste opleidingsprogramma en om meer ruimte binnen werktijd. In het verlengde hiervan ligt de behoefte aan loopbaanbeleid en andere handvatten op het gebied van ‘duurzaam inzetbaar’.

Tijd en geld
Aanpak van werkdruk is het eerste nieuwe onderwerp op het lijstje verbeterpunten. POH’s vragen om meer tijd per patiënt en om meer tijd buiten de consulten.
Een ander nieuw item in het lijstje zijn ‘betere arbeidsvoorwaarden’, concreet: een hoger salaris, een kilometervergoeding en meer vakantiedagen.

Goed voor elkaar
De ingevulde kaartjes maken duidelijk waar het bij ‘duurzame inzetbaarheid’ praktisch over gaat, wat er goed gaat en waar de wensen van praktijkondersteuners liggen. Vanuit het programma ‘Goed voor elkaar’ komen er meer initiatieven ter verbetering, zoals een handige gesprekskaart voor het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Om samen op te pakken!

Overig nieuws

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring