De NVvPO beantwoordt jouw vragen over corona

Het corona virus heeft Nederland in zijn greep. Het werk van jou als praktijkondersteuner is in deze tijd een extra belangrijke, maar ook een extra zware taak. Enerzijds is er applaus en waardering, anderzijds wordt er erg veel van je gevraagd. En ondertussen zit je met zorgen over veiligheid en tal van vragen over je werk. Kan ik nog veilig werken? Kan mijn werkgever mij naar huis sturen? Heb ik dan recht op loon? Moet ik vakantiedagen gebruiken? Hoe zit het eigenlijk met werktijdverkorting? Bij de NVvPO komen veel vragen van leden hierover binnen. Onderstaand een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over werk en inkomen.

Veilige werkplek
Nederland heeft nu meer dan ooit de zorg nodig, heeft jou nodig. Maar je moet wel veilig kunnen werken. Je werkgever is verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Tal van preventieve maatregelen moeten getroffen worden. Ook moeten er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Het kan soms nodig zijn patiënten met luchtwegproblemen te scheiden van andere patiënten. Waar mogelijk moet gewerkt worden met een telefonisch spreekuur. Denk ook aan de inzet van digitale middelen, zoals bijvoorbeeld beeldbellen (gebruik bij voorkeur de applicaties die speciaal voor de zorg zijn gemaakt, want die zijn AVG-proof).

Het kan zijn dat er op enig moment geen sprake meer is van een veilige werkplek. Ook kan het zijn dat je door persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een bestaande luchtwegaandoening) een te groot risico loopt. Dan is het belangrijk met je werkgever te overleggen over extra voorzorgsmaatregelen. Is dat niet mogelijk en het risico te groot, dan kan het beter zijn thuis te blijven en, waar mogelijk, vanuit huis te werken. Probeer het bespreekbaar te maken. Praat met collega’s en je werkgever. Zorg voor jezelf, maar doe het niet alleen.  

Thuis met klachten of door quarantaine: heb ik recht op loon?
Ja. Wanneer je klachten hebt, die wijzen op een mogelijke besmetting met het corona virus, kan het nodig zijn thuis te blijven (zie: informatie voor profesionals). Je werkgever mag je dan ook verplichten naar huis te gaan en thuis te blijven tot je tenminste 24 uur klachtenvrij bent. Moet je op grond van de geldende normen of de instructie van werkgever thuis blijven, dan heb je recht op doorbetaling van loon. Over de vraag of je in quarantaine moet blijven, geven de websites van GGD en RIVM actuele informatie. Omdat je recht hebt op doorbetaling van loon, hoef je geen vakantie uren in te leveren. Je hoeft de tijd thuis ook niet op een later moment te compenseren door dan ineens meer te werken.

Thuis, want ik heb geen opvang voor mijn kinderen
Het werk in de zorg is een vitaal, onmisbaar beroep. Kun je opvang van je kinderen niet zelf regelen, dan kun je een beroep doen op noodopvang op school of de kinderopvang. De opvang is kosteloos. Meer informatie hierover vind je hier. Een werkgever mag ervan uitgaan dat je van de geboden mogelijkheden gebruik maakt en je hebt dus in beginsel geen recht op loon wanneer je ondanks de mogelijkheden van kinderopvang daar geen gebruik van maakt en niet komt werken. In situaties van (tijdelijke) overmacht kun je wel een beroep doen op calamiteitenverlof met doorbetaling van loon.

Thuis als gevolg van minder werk door corona (werktijdverkorting en nieuwe regeling NOW)
Het kan zijn dat juist voor jouw functie minder werk is. Niet dringende zorgtaken worden minder of voorlopig niet meer verricht.

a. Oude regeling: Werktijdverkorting
Tot 1 maart 2020 kon een werkgever voor bepaalde functies werktijdverkorting aanvragen (als er tenminste 20% minder werk was). Voor de uren werktijdverkorting, betaalt het UWV een soort WW-uitkering aan de werkgever. De werkgever betaalt vaak het volledig loon door. Dat is formeel niet verplicht. Hij mag voor de uren werktijdverkorting 70% betalen (eerste twee maanden 75%). In deze situatie zou het echter eens temeer redelijk zijn dat het volledige loon wordt uitbetaald. De uren die je wel werkt, moeten natuurlijk wel volledig betaald worden. De regeling werktijdverkorting is ingetrokken. Nieuwe aanvragen of verlenging is niet meer mogelijk. Daarvoor is een nieuwe regeling gekomen.

b. Nieuwe regeling: Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW).
Deze nieuwe regeling is op allerlei punten anders. De werkgever kan gedurende 3 en maximaal 6 maanden een loonkostensubsidie krijgen van maximaal 90% (afhankelijk van de mate van omzetverlies). De werknemer blijft gewoon in dienst en ontvangt normaal zijn of haar salaris.

  • Werknemer blijft gewoon in dienst
  • Werknemer heeft recht op volledige doorbetaling van loon
  • Er worden geen WW-rechten ‘verbruikt’
  • De regeling geldt ook voor het loon van flexwerkers (echter niet voor ZZP’ers)
  • Gedurende toepassing van de regeling mag de werkgever geen ontslag aanvragen

Kan ik als gevolg van het corona virus ontslagen worden?
Als er sprake is van geen of minder werk voor praktijkondersteuners, zal dat naar verwachting tijdelijk zijn. Dan is geen ontslag mogelijk. Voor deze situatie is nu juist de bovenstaande NOW regeling bedoeld. Maakt een werkgever daar gebruik van, dan mag hij in die periode geen ontslag aanvragen. Los daarvan is geen ontslag mogelijk als verminderd werkaanbod slechts tijdelijk is en binnen een half jaar waarschijnlijk weer genormaliseerd zal zijn.

Zelfstandige POH
Ook zelfstandige praktijkondersteuners kunnen getroffen zijn en geen of minder werk krijgen. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket aan steunmaatregelen ingevoerd, waar ook de zelfstandige praktijkondersteuner gebruik van kan maken.

  • Uitstel van belasting kan eenvoudig aangevraagd worden. Bewijsmateriaal is niet direct nodig. Geen verzuimboetes bij late betaling en invorderingsrente tijdelijk naar bijna 0%. 
  • ZZP-bijstand: inkomensondersteuning via snelle procedure, maximaal €1.500,- voor getrouwde of samenwonende partners en € 1.050,- voor alleenstaanden of alleenstaande ouders. De ondersteuning geldt voor drie maanden. Het is een gift, dus geen partner- of vermogenstoets en ook geen terugbetalingsverplichting.
  • Versnelde procedure ook voor aanvraag van een lening voor bedrijfskapitaal (max. € 10.157,-). Lage rente en mogelijkheid van uitgestelde aflossing.

Meer informatie vind je hier

Overig nieuws

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring