De Gesprekskaart

In 2019 is het programma ‘Goed voor elkaar’ gestart met als doel het werkklimaat binnen de huisartsenzorg te verbeteren. De kernvraag is: Wat hebben werknemers nodig om gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief aan het werk te blijven en hoe kunnen werkgevers daarbij helpen? Om hier goed inzicht in te krijgen is de gesprekskaart ontwikkeld: een handig hulpmiddel voor het voeren van een constructief gesprek tussen de werknemer en de leidinggevende. Ingestoken vanuit een breed perspectief om alle factoren bespreekbaar te maken die van invloed zijn om professioneel en met plezier te kunnen werken.

Duurzame inzet werknemers
De vraag naar huisartsenzorg is flink gegroeid en de zorgvraag is complexer geworden. Aan medewerkers worden andere eisen gesteld en de werkdruk is hoog. Daarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van zowel werkgevers als werknemers is aan de slag gegaan met dit vraagstuk, met de ontwikkeling van de gesprekskaart als resultaat.

Keuze uit veel vragen
De gesprekskaart bestaat uit een overzicht met vragen uit verschillende invalshoeken. Zowel de situatie op de werkvloer als de talenten, wensen en omstandigheden van de medewerker worden belicht. De medewerker en leidinggevende kunnen die vragen selecteren die het beste passen bij de situatie en daarover in gesprek gaan. De vragenlijst is tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers uit de verschillende doelgroepen en ook door hen getest.

Combineren met functioneringsgesprek
Het is goed mogelijk om de vragen van de gesprekskaart te gebruiken bij het reguliere functioneringsgesprek of jaargesprek, aangezien er veel parallellen zijn in de onderwerpen die in die gesprekken aan bod komen. De gesprekskaart biedt echter een verrijking van de gespreksonderwerpen. Goed werkgeverschap is onder meer goed kunnen luisteren naar de behoeften van je mensen. Vragen zoals Hoe is je energieniveau tijdens en na je werk?, Hoe kunnen we nog beter gebruikmaken van jouw sterke punten?, Zijn de praktische werkomstandigheden en faciliteiten voor jou in orde?, Krijg je voldoende erkenning en waardering?, Kun je je huidige werk de komende jaren vitaal blijven doen? kunnen een goede dialoog makkelijker tot stand brengen. En natuurlijk is het voor de medewerker en de leidinggevende zaak om vervolgens ook echt iets met de uitkomsten van het gesprek te willen doen.

Feedback op gesprekskaart van een praktijkondersteuner:
“Het valt me op dat er veel meer samen een gesprek aangegaan wordt met deze vragen. Het is een wisselwerking waarbij gekeken wordt naar diverse punten zowel op het werk als privé.”

Waar vind je de gesprekskaart
De gesprekskaart vind je hier.
De cao-app is te downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store. 

Overig nieuws

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring