Cao Huisartsenzorg en functiewaardering praktijkmanager

De NVvPO is sinds 2011 een volwaardige gesprekspartner aan de cao-tafel voor de cao Huisartsenzorg. Onder deze cao vallen ongeveer 23.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg. Dat maakt onze vereniging tot de partij die meetelt en het verschil kan maken voor onze leden op het gebied van collectieve arbeidsvoorwaarden. Wij zijn overigens de enige vereniging voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die gesprekspartner in de cao-onderhandelingen is. Word daarom nu lid van de NVvPO! We hebben een mooie aanbieding voor jou!

Vanaf 1 juni 2019 vallen medewerkers van de gezondheidscentra, die werken binnen en voor de huisartsenzorg, binnen  de werkingssfeer van de cao Huisartsenzorg. Dat komt omdat de voormalige cao Gezondheidscentra is vervallen.

De cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. De lonen worden structureel verhoogd met 6 procent op de volgende wijze: 3 procent per 1 juli 2019 en 3 procent per 1 april 2020.

Tijdens de laatste cao ronde heeft de NVvPO ook de praktijkmanagers vertegenwoordigd en hebben wij weten te bewerkstelligen dat in het cao akkoord 2019-2020 de functie van praktijkmanager is gewaardeerd en ingedeeld op 2 niveaus in het functiewaarderingssysteem FWHZ. De beschrijving en indeling hiervan lees je hier.

Wij zijn verheugd dat bovenstaande in relatief korte tijd is gerealiseerd in samenwerking met alle cao partijen en vertrouwen erop dat we ook in 2020 kunnen bijdragen aan optimaal werkplezier en een professionele werkomgeving voor jou en je collega’s.

Jij bent er voor de patiënt, de NVvPO is er voor jou!

Overig nieuws

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring