Zorgverzekeringen

Volgens de CAO hebben werknemers recht op een bijdrage van de werkgever indien een aanvullende ziektekostenverzekering is afgesloten. Deze bijdrage beloopt € 120,- per jaar. Aan de werknemers in de Huisartsenzorg wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van:

* ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015
of
* IZZ Basispakket en aanvullende regelingen

IZZ
Biedt 10% collectiviteitskorting op de basisverzekering.
Geeft mogelijkheid te kiezen voor een CZ-verzekering of een verzekering bij VGZ.
Voor de verzekering bij CZ moet gebruik worden gemaakt van collectiviteitsnummer 5966795 (LHV) of 5966949 (InEen).
Voor de verzekering bij VGZ kan gebruik worden gemaakt van collectiviteitsnummer 6312 (LHV) of 6775 (InEen).
De collectiviteitsnummers zijn opgenomen in bijlage 8 van de CAO.

ONVZ
Bij ONVZ geldt er een standaard korting van 9% op de basisverzekering en 12% op de aanvullende verzekering.
Daartoe kan gebruik gemaakt worden van collectiviteitsnummer 100363. 

De hoogte van de korting is gebaseerd op de cijfers zoals bekend in september 2019 en kan aan wijziging onderhevig zijn.

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring