Arbeidszaken

Cao Huisartsenzorg
De NVvPO is sinds 2011 een volwaardige gesprekspartner in de cao-onderhandelingen voor de cao Huisartsenzorg. Onder deze cao vallen ongeveer 21.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg. Dat maakt onze vereniging tot een partij die meetelt en die het verschil kan maken voor onze leden. Wij zijn overigens de enige vereniging voor praktijkondersteuners die gesprekspartner in de cao-onderhandelingen is. In juni 2017 is de nieuwste cao Huisartsenzorg afgesloten. De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019.

Cao Huisartsenzorg maart 2017-maart 2019
Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (februari 2016)

Cao Gezondheidscentra
Mede namens de NVvPO heeft de NVDA samen met de FNV en de FBZ en werkgeversorganisatie InEen in augustus 2018 een nieuwe cao Gezondheidscentra/AHG gesloten met een looptijd van
1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Hierin werden uitsluitend afspraken gemaakt over loon en de looptijd. Daarnaast is er een afspraak gemaakt over de toekomst van de cao Gezondheidscentra/AHG. We publiceren de cao Gezondheidscentra zodra deze beschikbaar is.

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring