Arbeidszaken

Cao Huisartsenzorg

Vanaf 1 juni 2019 vallen medewerkers van de gezondheidscentra, die werken binnen en voor de huisartsenzorg, onder de Cao Huisartsenzorg. Dat komt omdat de voormalige Cao Gezondheidscentra is vervallen.

De NVvPO is sinds 2011 een volwaardige gesprekspartner in de cao-onderhandelingen voor de cao Huisartsenzorg. Onder deze cao vallen ongeveer 23.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg. Dat maakt onze vereniging tot een partij die meetelt en die het verschil kan maken voor onze leden. Wij zijn overigens de enige vereniging voor praktijkondersteuners die gesprekspartner in de cao-onderhandelingen is.  De cao heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 31 december 2020.

Cao Huisartsenzorg maart 2019-december 2020
Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg 

 

Disclaimer  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring