Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Kwaliteitsregister

Als POH’er kun je je laten registreren in het Kwaliteitsregister van de NVvPO. Dat kan als diploma-geregistreerd of als kwaliteit-geregistreerd. Als diploma-geregistreerd geef je aan dat je een POH-diploma (of hbo-v diploma) hebt behaald. Als kwaliteit-geregistreerde POH'er laat je zien dat je na je opleiding voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten ontplooit om te komen tot een hoge kwaliteitsstandaard. Je toont daarmee aan dat je aan deskundigheidsbevordering doet en investeert in het verwerven en bijhouden van kennis en vaardigheden. Het Kwaliteitsregister van de NVvPO is een door cao-partijen Huisartsenzorg erkend Kwaliteitsregister en is toegankelijk voor alle praktijkondersteuners (dus ook niet-leden).

Openbaar Kwaliteitsregister

De NVvPO houdt een actueel register bij van alle geregistreerde praktijkondersteuners. Dit Kwaliteitsregister is openbaar. Geregistreerde POH’ers worden opgenomen in het register waarin anderen (werkgevers, collega’s, patiënten, andere disciplines) kunnen zien of iemand is gekwalificeerd. Vanaf 1 januari 2016 is er een verschil in diploma-geregistreerd of kwaliteit-geregistreerd zijn. Als je bent gecertificeerd, ben je zichtbaar als kwaliteit-geregistreerd.

Tot 31 december 2015 gold het oude certificeringssysteem, vanaf 1 januari 2016 het nieuwe Kwaliteitsregister. Voor degenen die al voor 1 januari 2016 lid waren van de NVvPO geldt een overgangsregeling.

Welk systeem geldt voor mij?

Het hangt van je persoonlijke situatie af of het nieuwe kwaliteitsregister op jou van toepassing is of het 'oude' certificeringssysteem. Kijk hieronder welke situatie op jou van toepassing is.

Lid NA 1 januari 2016
Lid VOOR 1 januari 2016
  • Ik ben VOOR 1 januari 2016 lid geworden en wil als diploma-geregistreerd in het Kwaliteitsregister staan: naar Diploma-geregistreerd Overgangsregeling (geldt zowel voor leden die hun diploma al eerder hebben geüpload als voor leden die dat nog nooit hebben gedaan)
  • Ik ben VOOR 1 januari 2016 lid geworden en wil als kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister staan: naar Kwaliteit-registratie Overgangsregeling
  • Ik ben VOOR 1 januari 2016 lid geworden, ben al gecertificeerd en wil aan de slag met herregistratie (voorheen hercertificatie). In dat geval val je onder de nieuwe regeling: naar Kwaliteit-geregistreerd Kwaliteitsregister
     

In de spotlights