Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

Kwaliteit POH'er

De NVvPO heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom hebben we een Kwaliteitsregister voor praktijkondersteuners en een accreditatiesysteem ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2016 is het Kwaliteitsregister (certificeringssysteem) aangepast met instemming van de leden op de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2015.

Kwaliteitsregister

Als POH’er kunt u zich laten registreren in het Kwaliteitsregister van de NVvPO. Vanaf 1 januari 2016 kan dat als diploma-geregistreerd of als kwaliteit-geregistreerd. Als diploma-geregistreerd geeft u aan dat u een POH-diploma hebt behaald. Als kwaliteit-geregistreerde POH'er laat u zien dat u na uw opleiding voldoende beroeps- en scholingsactiviteiten ontplooit om te komen tot een hoge kwaliteitsstandaard. U toont daarmee aan dat u aan deskundigheidsbevordering doet en investeert in het verwerven en bijhouden van kennis en vaardigheden.

Openbaar Kwaliteitsregister

De NVvPO houdt een actueel register bij van alle geregistreerde praktijkondersteuners. Dit Kwaliteitsregister is openbaar. Geregistreerde POH’ers worden opgenomen in het register waarin anderen (werkgevers, collega’s, patiënten, andere disciplines) kunnen zien of iemand is gekwalificeerd. Vanaf 1 januari 2016 is er een verschil in diploma-geregistreerd of kwaliteit-geregistreerd zijn. Als je bent gecertificeerd, ben je zichtbaar als kwaliteit-geregistreerd. Het Kwaliteitsregister van de NVvPO is een door cao-partijen Huisartsenzorg erkend Kwaliteitsregister en is toegankelijk voor alle praktijkondersteuners (dus ook niet-leden).

Accreditatie

Als aanbieder van bij- en nascholingen kunt u uw scholing laten accrediteren door de NVvPO. Het volgen van geaccrediteerde scholingen is één van de vereisten voor praktijkondersteuners om te worden opgenomen in het door cao-partijen Huisartsenzorg erkende Kwaliteitsregister van de NVvPO als kwaliteit-geregistreerde praktijkondersteuner.

Accreditatie bij Kwaliteitsregister