Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over onze cookies. Accepteren Afwijzen

De hoogtepunten van 2017

De hoogtepunten van afgelopen jaar op een rij met een blik naar 2018.

 

De NVvPO heeft in 2017 als onderhandelingspartner namens de praktijkondersteuners een nieuwe cao Huisartsenzorg 2017-2019 afgesloten. Hierdoor krijgen praktijkondersteuners over de komende twee jaar een loonsverhoging van 4,5 procent. Van onze leden stemden 97 procent in met het cao-akkoord. De NVvPO en de andere cao-partijen willen in 2018 laten onderzoeken of er ook voor werknemers die als zelfstandig professional (zzp'er) in de huisartsenzorg werken een pensioenvoorziening, arbeidsongeschiktheidsverzekering en andere sociale voorzieningen kan worden georganiseerd.

In 2017 kwam het nieuwe competentieprofiel voor de POH'er tot stand, waarover je je stem hebt kunnen uitbrengen. We zijn nu bezig met het competentieprofiel praktijkverpleegkundigen huisartsen (PVH'er), dat we in het tweede kwartaal van 2018 aan je voorleggen. Ook gaan we met andere werknemers- en werkgeversverenigingen aan de slag met de aanpassing van het competentieprofiel voor de POH'ers GGZ. En natuurlijk blijven we communiceren over de laatste ontwikkelingen hierin.

Ons POH Kwaliteitsregister is in 2017 weer gegroeid. Inmiddels zijn ruim 1.000 leden kwaliteit-geregistreerd en bijna 1.000 leden diploma-geregistreerd. In 2018 onderzoeken we samen met andere partijen de mogelijkheden voor een gezamenlijk en onafhankelijk kwaliteitsregister voor alle POH'ers GGZ.

In mei 2017 hebben we ons tienjarig jubileum gevierd met een prachtig Nationaal POH-congres. We ontvingen 550 gasten, die deze dag hebben genoten en veel hebben geleerd van onze gastsprekers, van elkaar en elkaars kennis. Een recordopkomst! Ook de afsluitende en drukbezochte nazit was een succes.

De regioscholingen zijn dit jaar helaas niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. We denken dat dit komt doordat de opkomst van ons jubileumcongres zo hoog was. In 2018 willen we nog beter aansluiten bij de behoeften van onze leden. Hierop zijn we in januari 2018 bij je teruggekomen. Een van onze speerpunten is 'een leven lang leren' en daaraan willen we in 2018 verder gestalte geven. Op het gebied van inhoudelijke vakkennis en ook op dat van vaardigheden.

In juni heeft de NVvPO een nieuw strategisch beleid vastgesteld. De leden hebben zich vrijwel unaniem voor dit beleid uitgesproken. We zijn dit beleid volop aan het uitwerken in wat en hoe en zorgen ervoor dat je in 2018 de eerste resultaten gaat ervaren.

In 2017 is de NVvPO intensief gaan samenwerken met V&VN, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, bij het vaststellen van het competentieprofiel. We onderzoeken of we ook prettig kunnen samenwerken op andere gezamenlijke dossiers. Dat heeft immers voordelen voor de gehele beroepsgroep van praktijkondersteuners. Samen staan we sterker! Ook verkennen we de mogelijkheden van samenwerking met andere organisaties.

We zijn een financieel gezonde vereniging. Daarom kunnen we de lage lidmaatschapsbijdrage van 60 euro voor het tweede jaar op rij gelijk houden!

In 2017 hebben we veel boeiende projecten in SSFH-verband uitgevoerd, zoals de gratis workshop voor POH'ers 'Van werkdruk naar werkgeluk', de nieuwe toolkit voor medewerkers in de huisartsenzorg 'Over de grens' over veilig werken, en het stimuleren van stageplekken. In ontwikkeling is de Stagewijzer voor de POH’er.

In 2017 hebben weer tientallen vrijwilligers geholpen bij de NVvPO. In het bestuur, klankbordgroep, redactieraad, commissies, standbemensing en allerlei andere activiteiten. We hebben dit jaar op negen congressen gestaan met een NVvPO-stand. Dat was zonder vrijwilligers niet mogelijk geweest. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die naast hun drukke baan, gezin en andere activiteiten tijd voor de NVvPO weten vrij te maken! 

Wil jij je ook als praktijkondersteuner inzetten voor de NVvPO en haar leden? Graag. Laat ons weten op welk aandachtsgebied en geef ook aan hoeveel uur per maand je beschikbaar bent en waarnaar je voorkeur uitgaat.

In 2017 hebben we op positieve wijze afscheid genomen van voorzitter Saskia Sielias, tijdelijk directeur Jan Kramer - die wel cao-onderhandelaar blijft - en bestuurslid Vivian Kenter. We danken hen voor hun enorme inzet en al het goeds wat zij voor de NVvPO hebben gedaan. Voor 2018 staat een mooi nieuw team klaar met Petra Portengen als nieuwe voorzitter (zij gaat ook de taken van de directeur vervullen) en twee nieuwe bestuursleden Wieneke van Ommen en Elianne de Kat. En natuurlijk Ella van Male en Bernadette van der Hoff die al bestuurslid zijn. Petra is van plan om in 2018 diverse praktijkondersteuners op hun werkplek te bezoeken, bij voorkeur in iedere provincie. Ze wil graag meekijken in de diversiteit van het vakgebied om een zo compleet mogelijk beeld van het praktijkondersteunende werk te krijgen. Vind jij het leuk om Petra in jouw praktijk te ontvangen, neem dan contact op met ons secretariaat.

Dank voor het vertrouwen en jullie steun in 2017!

Ook dit jaar gaan we ons weer inzetten voor jou als lid en voor de positie van de praktijkondersteuner.

 

We zien uit naar een boeiend en verbindend 2018.