Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
  voor en door praktijkondersteuners

  Onlangs is er een akkoord bereikt rond de nieuwe cao Huisartsenzorg. De nieuwe cao geldt voor de jaren 2014 en 2015. De NVvPO is een van de gesprekspartners in de cao-onderhandelingen. Onder de cao Huisartsenzorg vallen ongeveer 21.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg. Onze vereniging is een partij die meetelt en die het verschil kan maken voor onze leden. Ook bij deze cao hebben we in de cao-onderhandelingen ons best gedaan de belangen voor de praktijkondersteuners optimaal te behartigen.

  PDF CAO

  Dankzij de ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat de congresgangers erg tevreden waren over het congres. Dat is altijd fijn om te horen, want het congres is uiteindelijk voor jullie, de praktijk-ondersteuners! De gemiddelde score van de plenaire lezingen was een ruime 8. De lezing van Saskia Paulissen was het populairst.

  Naast deze positieve geluiden kregen we ook een aantal tips en adviezen, waarvoor onze dank!
  Variërend van locatie (liever locatie midden in het land), stands (waarom geen werkgevers/ uitzendbureau stand?) tot en met de catering (graag gezonde tussendoortjes bij de koffie). Zaken die we zeker in overweging zullen nemen voor volgend jaar. Dan komen jullie toch ook?


  Goede score

  Ondanks files op de weg, problemen in het OV en het mooie weer waren ze in grote getale gekomen: de praktijkondersteuners op hun congres, het 7e Nationaal POH Congres. Locatie was de Reehorst in Ede-Wageningen.
  Dagvoorzitter Frans-Joseph Sinjorgo leidde de bijeenkomst in en speelde zijn rol van tijdbewaker met verve. Met de nodige humor en schwung die de sfeer van de dag kenmerkte. Vervolgens was het woord aan Carola de Ridder, voorzitter van de NVvPO, die aangaf dat er spannende tijden voor de praktijkondersteuner naderen. Maar de NVvPO is erop voorbereid en gaat zich inzetten om de positie van de huidige en toekomstige praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen te behouden én te versterken. Vanuit haar verantwoordelijkheid als belangenbehartiger heeft de NVvPO daarom het initiatief genomen om het Projectplan Transitiefase POH S te lanceren.

  Carola aan t woord Congres 2014

  Na deze mededeling toonde Carola tenslotte ook de nieuwe look van de nieuwe NVvPO website www.nvvpo.nl. Onder begeleiding van de tonen van ‘Also sprach Zarathustra’. 

  Daarna volgden verschillende lezingen over uiteenlopende onderwerpen van puur medische, leefstijlbevorderende kwesties tot en met social media als communicatiekanaal naar de buitenwereld. Sommige lezingen waren serieuzer van toon dan anderen, maar elke bezoeker kwam aan haar of zijn trekken. Er kon dus ook gelachen worden!
  De award ‘POH van het jaar’ werd aan een compleet verraste Ine Kuilder uitgereikt, die na een spontane kreet “O, nee, he?” op het podium de award in ontvangst mocht nemen.
  spreeksteruitreikingsprekerreismanstand 2014

  Tenslotte werd de lange dag afgesloten met een borrel, ook als inleiding naar het allerlaatste slotstuk: de Algemene Ledenvergadering. Over die vergadering zullen we nog apart berichten.
  Gezien de hoge opkomst en de enthousiaste reacties blikt de NVvPO terug op een zeer succesvolle congresdag. Dank voor jullie komst! En aan degenen die dit congres hebben gemist: we hopen jullie volgende keer wel te mogen begroeten. Tot volgend jaar!

  Like us