Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
  voor en door praktijkondersteuners

  POHindetoekomst

  DOKh organiseert in samenwerking met de NVvPO  en de V&VN de eerste POH dag! We gaan samen de toekomst van de praktijkondersteuning verkennen.

  Één van onze bestuursleden, Saskia Duvekot, zal één van de lezingen verzorgen!

  Het nieuwe competentieprofiel, de veranderingen in de zorg – en wat dat voor je werk als praktijkondersteuner betekent.

  Natuurlijk met een interessante lezing en workshops:

  • “Hou jij je aan de wet en regelgeving?”
  • Hoe blijf ik enthousiast, nu en in de toekomst?
  • Intervisie
  • De sociale kaart in de praktijk!
  • Polyfarmacie
  • Social media in de zorg
  • De oudere en wensen over het levenseinde

  Deze dag wordt geopend door Toine Lagro-Janssen, zij is huisarts en Hoogleraar Vrouwenstudies Geneeskunde te Nijmegen. lees meer voor informatie en inschrijven! Komt allen!!

  Den Haag, … augustus 2014

  Nog altijd grote behoefte aan ondersteunend personeel huisartsenzorg

  Aan praktijkondersteuners is nog steeds een groot tekort. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). In de toekomst dreigt ook een tekort aan doktersassistenten te ontstaan, omdat veel studenten hun opleiding niet kunnen afronden door onvoldoende stagemogelijkheden.

  Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en doen vaker een beroep op de huisarts. Deze krijgt een grotere rol in de wijk, waardoor de vraag naar praktijkondersteuners blijft toenemen. Er is echter nog steeds sprake van een groot tekort aan praktijkondersteuners: in zowel februari als juni 2014 bedroeg het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners-ggz 18%. Bij praktijkondersteuners somatiek is de vacaturegraad gestegen tot 7,1% tegenover 4,3% in 2013 (Figuur 1). Doorgaans wordt 2 tot 3% onvervulde vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

  Figuur1

  Werving praktijkondersteuners

  Het duurt gemiddeld 113 dagen om een vacature voor een praktijkondersteuner (POH) te vervullen.  Dit komt niet doordat er de afgelopen maanden zo weinig vacatures vervuld zijn, maar vooral doordat het aantal vacatures sterk is toegenomen.

  Vraag naar doktersassistenten

  De grotere rol van de eerstelijns huisartsenzorg betekent ook een uitbreiding van het takenpakket van doktersassistenten. Door een tekort aan stageplaatsen komen toekomstige doktersassistenten in de problemen met het afronden van hun opleiding. Daardoor is het de vraag of in de toekomst voldoende doktersassistenten beschikbaar zijn. Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten daalde in februari 2014 tot 260, maar door een afname van het aanbod op de arbeidsmarkt steeg het aantal in juni weer tot 690 (zie Figuur 2). Daarmee stokt de landelijk dalende trend in het aantal onvervulde vacatures voor doktersassistenten. Ook de gemiddelde tijd die nodig is om een vacature te vervullen nam fors toe van 45 dagen in februari tot 83 in juni 2014.

  Figuur2

  Samen werken aan oplossingen

  De SSFH werkt samen met de branche aan oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Het fonds stelt bijvoorbeeld een financiële vergoeding beschikbaar aan werkgevers die een opleidingsplaats bieden. Met de oprichting van het Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleidingen Huisartsenzorg krijgen werkgevers per 1 september één landelijk aanspreekpunt voor alle vragen over arbeidsmarkt, stages en opleidingen. Daarnaast heeft SSFH in mei een Sectorplan huisartsenzorg ingediend. SSFH is nog in afwachting van goedkeuring door het ministerie van SZW. Met de activiteiten uit het sectorplan wil het fonds zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners-ggz. Ook wordt voor 250 praktijkondersteuners een opleidingstraject gemaakt dat het huidig competentieniveau verstevigt.

  Over de Vacaturemonitor

  Doktersassistenten en praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol in het functioneren van de  huisartsvoorziening. Als hun vacatures niet snel en goed opgevuld kunnen worden komt de huisartsenzorg onder druk te staan. Het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de SSFH laat daarom door Kiwa Carity drie keer per jaar het aantal openstaande vacatures voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg onderzoeken met de Vacaturemonitor. De uitkomsten kunnen dan aanleiding zijn om, regionaal of landelijk, stappen te ondernemen. De Vacaturemonitor juni 2014 vindt u op: http://ssfh.nl/activiteiten/campagneteam-werken-in-de-huisartsenzorg/vacaturemonitor/.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over de Vacaturemonitor of SSFH-activiteiten? Kijk dan op www.ssfh.nl.

  Like us