Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
  voor en door praktijkondersteuners

  Op donderdag 27 maart 2014 hebben partijen een principe akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Huisartsenzorg. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot 1 maart 2015.

  Werknemerspartijen NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn verheugd over dit feit en partijen hebben er vertrouwen in dat ze hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterbannen. Het bestuur en onderhandelaars van de NVvPO leggen dit akkoord met een positief advies van de cao-werkgroep aan u voor.

  Het principeakkoord met toelichting lees je hier

  Het bestuur en de onderhandelaars van de NVvPO zijn van mening dat het een goed resultaat is en vragen daarom ook "ja" te zeggen tegen het akkoord.

  Leden van de NVvPO worden opgeroepen hun mening te geven over het bereikte resultaat.
  Voor leden: geef je mening

  Na de afsluiting van het 7e Nationaal POH Congres zal om 16.30 uur de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
  Je kunt je per mail aanmelden voor de ALV bij Ella van Male, evanmale@nvvpo.nl.
  Na aanmelding krijg je in de week voorafgaand aan de ALV de benodigde stukken voor de vergadering per mail toegestuurd of kun je ze downloaden via de website.

  Kijkend naar de huidige ontwikkelingen voor onze beroepsgroep hopen we op een grote opkomst.

  Voorlopige agenda:
  • Opening en welkom
  • Vaststellen agenda
  • Goedkeuring Notulen ALV 8 maart 2014
  • Financieel Jaarverslag 2013, uitleg
  • Begroting 2014
  • Laatste ontwikkeling toekomst POH
  • CAO nieuws
  • Nieuws vanuit de vereniging
  • Rondvraag
  • Afsluiting


  Plaats: Ede, de Reehorst
  Bennekomseweg 24
  6717 LM Ede

  Tot ziens!

  Like us

  Hoe gaat u daadkrachtig aan de slag met Ouderenzorg?

  Werkt u samen met andere professionals?

  Met het ziekenhuis? Of met mantelzorgers?

  Is er samenwerking met de gemeente?

  Wie en wat heeft u daarbij nodig?

  En hoe communiceert u met elkaar?

  Lees verder...